2016-07-13

Cuebid NOC & kundportal

CMS

Managering, Övervakning och Support

Från Cuebid Network Operation Center (NOC) sköter vi managering, övervakning och logghantering av olika punkttjänster. Vår NOC går att nå dygnet runt för våra kunder. Hit ringer du om du har frågor, önskemål eller problem antingen via telefon eller videokonferens.

Med hjälp av sofistikerad övervakning, loggmanagement och SIEM säkerställer vår NOC kontinuerligt kvaliteten i Cuebids punktjänster samt möjliggör uppföljning. Genom att vår NOC proaktivt patchar och uppdaterar tjänsterna uppnås ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll för våra kunder. Slutligen säkerställer vår NOC att tjänsterna levereras i enlighet med överenskomna ”Service Level Agreements” (SLA).

Kundportal

På vår kundportal finns tillgång till support med hjälp av ticketbaserad ärendehantering, mjukvaror och personlig filarea med logganalyser och skräddarsydda rapporter. Genom att spara loggdata kan vi genomföra trendanalyser och ta fram organisationsspecifika Key Performance Indicators (KPI) som adderar värdefull inblick angående verksamhetsutvecklingen.