Akademi

Cuebid engagerar sig tillsammans med IHM för att aktivera nästa generation av Digitala säljare.

Detta för att säkerställa att det kommer nya fräscha människor in i IT-branschen. Detta genomförs genom engagemang i ledningsgruppen för framtagande av utbildningar samt gästföreläsningar och även med lärarinsatser för att elever skall få en verksamhetsnära inblick i hur IT-branschen i Sverige fungerar.

290 cyber security

För oss på Cuebid är Cybersäkerhet något som sitter i själen hos alla medarbetare. Därför har vi valt att stötta #290Cybersecurity där vi bjuder på kunskap till elever i grundskolan för att hjälpa barn och ungdomar att skapa säkra vanor på nätet.

Boka digital experthjälp

Vårt uppdrag är att alltid göra det bättre för våra kunder och partners. Förutom att bjuda på kunskap driver digital experthjälp alla vårt gemensamma intresse en möjlighet att skapa värden i framtiden genom att leverera en hållbar expertis helt digitalt till dig eller ditt företag!