2016-07-11

Nätverk och Säkerhet

Nätverk och säkerhetslösningar

Utmaningen:

I dagens uppkopplade värld tas nätverken för givet, de skall bara finnas där, leverera konnektivitet för en mängd skilda enheter vid alla givna tillfällen, säkerställa att data levereras i tid samt att nödvändig bandbredd finns tillgänglig och dessutom se till att enbart avsedda enheter kan ta del av informationen.

För de flesta företag låter ovan beskrivning som en utopi, dess företagsnät har redan nått till den punkt där de inte längre kan uppfylla dessa krav.

(L | WL | W | M) Area Networks

Oavsett vilken typ av nätverk du har är utmaningen densamma, det gäller att kunna:

  • leverera nätverkskonnektivitet med hög tillgänglighet
  • klassificera och prioritera nätverkstrafik
  • tillåta eller begränsa åtkomst baserad på protokoll/applikation
  • säkerställa att enbart betrodda användare och enheter får tillgång till nätverket.

Säkra ditt nätverk

Vi lever i en föränderlig värld. För endast några år sedan så var de flesta säkerhetslösningarna inriktade på att skydda det interna företagsnätverket ifrån externa hot med brandväggar, utöver detta så fanns det inga skyddsmekanismer i nätverken.

I och med att fler och fler resurser skyddades mot intrång m.h.a. brandväggar så förändrades hotbilden. De illasinnade element som försöker få tillgång till företagets skyddsvärda information, kunddatabaser osv. blev tvungna att hitta nya vägar in till företagens nätverk, en ny väg var att gå via företagets interna användare, detta är möjligt då de interna användarna har full åtkomst till företagets interna system samt samtidigt tillgång till Internet, genom att t. ex. lura användarna att exekvera skadlig kod via ett säkerhetshåll i klientens webbläsare och därmed få tillgång till det interna nätverket och dess resurser.

För att hantera denna risk så har fler och fler företag börjat titta på hur man kan skydda det interna nätverket  och dess användare med hjälp av:

  • interna brandvägar, ofta med ett regelverk kopplat till subjekt i stället för nätveksbaserat, dvs rollbaserad åtkomststyrning
  • kompletta antiviruslösningar med t ex IPS system, både centrala och klientbaserade
  • nya intelligenta skalskydd i form av applikationsmedvetna brandväggar (i kontrast mot de tidigare protokoll/portbaserade brandväggarna)

Ökad komplexitet

Hur får man en enhetlig bild av vad som pågår i företagets nät när det är fler än en komponent som styr åtkomst och hothantering?

Behovet av en central loggfunktion blir tydligt mot bakgrund av denna komplexitet, de senaste åren har en mängd kompetenta logghanteringslösningar växt fram och medfört att synligheten ökar markant för vad som pågår i företagets nätverk och datasystem.

Vårt erbjudande

Med vår stora erfarenhet av komplexa och krävande nätverksmiljöer och förståelse för de utmaningar som ni står inför så kan vi på Cuebid hjälpa er att reformera er nätverksmiljö så att den blir tillgänglig, tillräcklig och säker.

 

Kontakta oss så kan vi hjälpa ditt företagsnät att bli bättre och säkrare.