2016-07-11

Unified Communication

Träffas oftare, res mindre, en win-win för företaget, den anställde och miljön!

Har du testat att använda videokonferens på senaste? Inte, boka ett möte i Cuebids Demo lounge!

Visste du att 55 procent av kommunikationen förmedlas med ickeverbala signaler såsom röstläge och kroppsspråk? Hur många av dessa viktiga, ickeverbala detaljer går förlorade varje dag i e-postmeddelanden och under telefonkonferenser?

Kommunikation ansikte mot ansikte är mer personligt. Det bygger upp ett större förtroende, minskar risken för missförstånd och gör att folk känner sig mer ansvariga för sina handlingar. I dagens affärsmiljö är det naturligtvis inte alltid möjligt att själv vara på plats under alla möten. Men video kan bli den näst bästa lösningen. Videomöten är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som ger en naturlig kommunikation ansikte mot ansikte, även när deltagarna sitter miltals ifrån varandra, ibland till och med i olika världsdelar.

Om din organisation funderar på att investera i en videokonferenslösning har ni nu ett större utbud att välja bland än bara för några år sedan. Videokonferens-branschen förändras snabbt. Med spridningen av IP, förenklade användargränssnitt och nyheter såsom personliga videosystem för skrivbordet eller PC:n, har video blivit mer tillgängligt än någonsin. Denna växande videovärld innebär också att ni noggrant måste väga ett stort utbud av funktioner mot varandra för att hitta den videolösning som är bäst för er organisation.

Cuebid kan erbjuda våra kunder kompletta lösningar för Unified Communication (UC) och videokonferenssystem. Precis som våra UC- tjänster som utgår från våra datacenter skräddarsys en UC-lösning alltid efter våra kunders specifika behov. Givetvis har de precis som alla Cuebids tjänster och lösningar högsta tänkbara kvalitet och tillförlitlighet.

Tack vare videomöten blir våra kunder mer produktiva genom att:

  • Påskynda beslutsprocesser
  • Öka kunskapsutbytet
  • Samla hela organisationen
  • Främja balansen mellan arbete och privatliv
  • Öka ansvarstagandet för miljön

 

Kontakta oss för mer information så kan vi hjälpa ditt företag att kommunicera mer effektivt!

cuebid-lounge