2016-07-11

Aruba Networks

Cuebid är partner med Aruba Networks

den ledande leverantören av nästa generations accesslösningar för mobila företagsnätverk.

Med hjälp av Aruba erbjuds:

  • Wireless LAN Controller
  • Wireless IPS
  • Policy Enforcement Firewall
  • Remote Networking
  • VPN
  • Gäst Access
  • QoS.

Med Aruba får du inte bara trådlöst som komplement utan en lösning som ersätter trådade portar på ditt LAN och traditionella VPN/Router/Firewall lösningar på ditt lokalkontor.

Arubas MOVE-arkitektur förenar trådbunden och trådlöst infrastruktur i en sömlös åtkomstlösning – för yrkesverksamma på resande fot, distansarbetare, anställda och gäster. Arubas lösning kopplar behörighet till en användares identitet. Det innebär att ditt företags arbetskraft har säker tillgång till nätverksresurser baserade på vilka de är – oavsett var de är, vilka enheter de använder eller hur de ansluter. Detta eliminerar kostnaden och komplexiteten i att hantera separera trådbundna och trådlösa åtkomstregler och innebär att man kan effektivisera sin infrastruktur då det krävs färre portar.

Aruba MOVE är också en idealisk arkitektur för bring-your-own-device (BYOD) lösningar. Aruba gör BYOD möjlig genom att förse företagets IT-avdelning med fullständig kontroll över hur mobila enheter ska ha åtkomst till företagets nätverk. Detta uppnås genom att addera intelligens – såkallad ”device fingerprinting” – till företagets Wi-Fi-nätverk. Aruba MOVE gör det därför det möjligt att släppa på personliga mobila enheter till företagsnätverket på ett säkert och kontrollerat sätt.

Cuebid hjälper gärna er organisation att ta ett helhetsgrepp kring ert företags nätverkslösningar.

Kontakta oss gärna för mer information avseende Aruba på 08 – 400 210 80 alternativt info@cuebid.se