2016-07-11

Intel Security (McAfee)

Intel Security, där McAfee numera ingår, är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. Intel Security (McAfee) åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI), som levererar hotdata, så kan Intel Security utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras.

 

Cuebid hjälper gärna er organisation att ta ett helhetsgrepp kring all IT-relaterad säkerhet.
Kontakta oss gärna för mer information avseende McAfee och Intel Security på 08 – 400 210 80 alternativt info@cuebid.se