Testa din IT-säkerhet

Penetrationstest  med världens mest avancerade mjukvara.

Säkerhetsvalidering

Prioriterade åtgärder

Trygghet

Hur ofta och hur omfattande testar ni er IT-miljö? Cyberhoten blir fler och mer omfattande varje dag. Vad skulle hända om ni fick ett IT-intrång?

Penetrationstest
Vi använder världens mest avancerade testutrustning för IT-system. Mjukvaran är utvecklad av penetrationstestare som tidigare jobbade för den israeliska militären.
Cuebid är ett svenskt tjänstebolag som hjälper våra kunder skapa säkra IT-miljöer.

Så genomförs ett penerationstest

1. Kontakta oss för att boka ett penetrationstest.

2. Vi genomför ett test hos er under en dag.

3. Ni får en rapport som genomlyser säkerheten i er IT-miljö.

Ladda ner vår guide som belyser den aktuella hotbilden och se hur vårt test identifierar dessa hot.
Guide - testa din IT-säkerhet

Jag trodde jag hade en säker IT-miljö, men jag blev alldeles häpen av testresultatet. Jag är så tacksam för att jag fick rådet att testa samt implementera lösningen. Idag har vi en säker IT-miljö.

Sedan 2009 har Cuebid hjälpt över 500 svenska företag att undvika mardrömmen att få ett IT-intrång. Idag är vi en tjänsteleverantör inom cybersäkerhet, kommunikation, datacenter och molnlösningar. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Vi ser fram emot att hjälpa er undvika er IT-mardröm. Också.