Säker SOC

By Cuebid

24/7 Security Operations Center by Cuebid

Dagens cyberhot kräver att alla organisationer implementerar avancerade lager av säkerhetsmekanismer som kontinuerligt anpassar sig för att hantera det föränderliga hotlandskapet. Många verksamheter saknar helt eller delvis förmågan att indentifiera och/eller incidenthantera ett säkerhetsintrång. Utöver detta behöver de flesta verksamheters användare kontinuerlig vidareutbildning i grundläggande cybersäkerhet vilket Cuebid Academy också erbjuder digitalt – Cuebid Dojo.

Utmaningar & Hot

 • De flesta verksamheter har en säkerhetsskuld p.g.a. brist på cybersäkerhetskompetens och budgetbegränsningar.
 • Stora kostnader förknippade med potentiella driftstörningar inklusive att återställa verksamheten efter intrång.
 • Expanderade attackytor som t.ex. nya verksamhetssystem, molnbaserade applikationer och lägre säkerhet i samband med hemarbete.
 • Signifikant ökning av sofistikerade cyberkriminalitet.
 • Globala och europeiska compliance krav och standarder växer fram och förändras.
 • Ökade mängder data att övervaka och analysera.

Vad innebär SOC som tjänst?

Säker SOC by Cuebid löser de strategiska och operativa cybersäkerhets utmaningar som de allra flesta verksamheter står inför. SOC-tjänsten kombinerar kraften hos Cuebids organisations samlade säkerhetskompetens, processer och teknologi. Vi tillhandahåller väsentliga säkerhetsfunktioner som hot och intrångsdetektering i realtid, snabb incident/respons hantering/utredningar samt kontinuerlig 24/7 övervakning. Utöver detta stärker vi upp den kontinuerliga sårbarhetshanteringsprocessen.

Med tjänsten Security Operations Center implementerad drar våra kunder nytta av Cuebids samlade cybersäkerhetskompetens. Detta ger din organisation kraften att hantera cybersäkerhetsutmaningar och implementera en mer proaktiv och förebyggande strategi för att skydda er verksamhet från kostsamma intrång, dataförlust och diskontinuitet. Vidare säkerställs efterlevnad av IT-policys och interna riktlinjer.

Hur startar man?

Vi börjar med att genomföra en digital cybersäkerhetsauditering av hela den IT miljö inklusive de lager av loggkällor som skall implementeras med Cuebids SOC tjänst. Rapporten ger oss en nulägesbild av säkerhetsutmaningarna i miljön. Därefter åtgärdar vi ev. säkerhetsbrister i de lager av säkerhetsmekanismer som organisationen har investerat i, för att sedan implementera SOC tjänsten.

Vad blir bättre med SOC by Cuebid?
 • En förbättrad proaktiv och preventiv cybersäkerhet genom ökad effektivitet av befintliga säkerhetslager.
 • Cuebid SOC skyddar och supporterar er verksamhet 24/7/365.
 • Mitigerar bristen på säkerhetsresurser och kompetens. I stället får verksamheten tillgång till Cuebids samlade cybersäkerhetsspecialister.
 • Ökad insikt avseende hotbild och riskreducering genom att vi kontinuerligt rapporterar om verksamhetens cybersäkerhetsläge samt uppföljning.
 • Kritisk dokumentation och arkivering av eventlogg, aktivitetsspårning samt incidentloggar.
 • Cuebid SOC efterlever följande standarder: HIPPA, GDPR, DCI-PSS, CMMC, SOC-2 och SOX
 • Cuebid SOC tjänst går att anpassa efter varje organisations unika säkerhetsbehov

Cuebids tjänster

Baserat på lång erfarenhet av Cybersäkerhet och IT har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices som är avstämd efter er organisations behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin dator oavsett om de når sin bästa produktivitet på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi ser till att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet varje dag. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att ni kan vara säkra på att ni har en IT-miljö som är både säker och stabil. Cuebid Operation Center tar hand om, och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.