Utbildning IT-säkerhet, utbilda era användare

Rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid

Kunskap inom IT-säkerhet

Akademi utbildning

Korta kurser

Surfa säkert

Utbildning IT-säkerhet, har era användare det? Skulle en anpassad kontinuerlig träning i IT-säkerhet hjälpa er personal och ert företag? 

Akademi utbildning

Intelligent utbildningsplattform

Cuebid Security Awareness är en onlinebaserad utbildningsplattform designad för att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbordade angrepp. Utbildningsprogrammet bygger på en holistisk inlärningsmodell och uppdateras löpande med intelligent teknologi, smarta illustrationer, expertkompetens om IT-säkerhet och modern pedagogik.
Vi ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid.

VI HJÄLPER användare MED KONTINUERLIG TRÄNING I IT-SÄKERHET.

1. Kontakta oss för att boka en demo.
2. Vi genomför en demo av utbildningsplattformen
3. Ni får ett testkonto för att själva testa kurser och utskick
Ladda ner vår guide “IT-SÄKERHETSSKOLA”.
Guide - testa din IT-säkerhet
Sedan 2009 har Cuebid hjälpt över 500 svenska företag att undvika mardrömmen att få ett IT-intrång. Idag är vi en tjänsteleverantör inom cybersäkerhet, kommunikation, datacenter och molnlösningar. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.