SAM-analys

Software Asset Management – By Cuebid

Få kontroll på era mjukvaror

Software Asset Management (SAM), licenshantering eller programvaruhantering på svenska, handlar om hur mjukvaran används, licensierats och förvaltas i en organisation.

Det kan exempelvis innefatta optimering av inköp, implementering, uppdateringar och själva användandet av en viss mjukvara. SAM påverkar inte bara hur programvara används utan också automatisering, säkerhet, digitalisering, kontroll av Shadow IT och den framtida programvarustrategin. 

Arbetet med en verksamhets alla mjukvaror och licenser kan lätt bli komplext och tidsödande. Att vara underlicensierad kan innebära att verksamheten löper risk att mjukvaran inte fungerar men det kan också innebära extra kostnader vid extern audit av mjukvaruleverantör, så för att undvika att göra fel blir många verksamheter överlicensierade. Att inte ha fullständig kontroll över applikationer, licenser och förvaltningsmodeller kan också skapa en säkerhetsrisk.

Vi kartlägger era licenser och mjukvaror

Som ett första steg i att sätta en ny operativ strategi för Software Asset Management – SAM – erbjuder Cuebid en beprövad analys av nuläget i syfte att effektivisera licensutnyttjandet och höja säkerheten hos våra kunder. Cuebid Cloud Services är experter på effektiv licensallokering av mjukvara. För verksamheter som lägger ut sin IT drift till Cuebid är detta område en viktig del.  

Så går en SAM-anlys till

Cuebid Operation Center påbörjar SAM-analysen genom att en agent installeras på alla klientdatorer som under en veckas tid samlar ihop information om hela verksamhetens IT-miljö. Utifrån Cuebids best-practices görs en GAP-analys utifrån er nuvarande status.

Tidsåtgång

Det tar en timme för skapande av konto och installation av klienten. Därefter sker insamling av data under en vecka inklusive rapportskapande av Cuebid Software Asset Management audit. En timme för genomgång av den efterföljande rapporten.

Värdet av en SAM-analys

En Software Asset Management-rapport fungerar som beslutsunderlag för ledningen och summerar organisationens mjukvaror inklusive resursutnyttjande av dessa licenser. Vidare identifieras eventuella sårbarheter i installerad programvara. Avslutningsvis ger Cuebid rekommendationer utifrån det faktabaserade nuläget och det önskade läget för verksamheten.

Övervakning siem soc

Cuebids Analyser

Dagens IT-avdelningar tar ett stort ansvar för att organisationen de verkar i skall ha en så stabil, säker, flexibel och lättarbetad tillgång till sina IT-resurser som möjligt. Men det är inte problemfritt. De flesta IT-budgetarna räcker för ”att hålla lyset tänt” och kanske någon ytterligare investering men sedan räcker varken tid eller pengar till för att utveckla en robust och Cybersäker infrastruktur.

Ofta beror det på att IT-ansvariga saknar argument och databaserade underlag i styrelserummen för att möjiggöra nödvändiga investeringar. Det kan vi hjälpa till att ändra på.

Cuebid´s analyser leder till faktabaserade rapporter baserade på data från er organisation som tjänar som beslutsunderlag för IT-relaterade ledningsbeslut. Vi har analyser med lite olika inriktining, från nätverks-och klientanalys till genomlysning av mjukvaror och licenshantering.

Gemensamt för våra analyser är att de ger er Cuebid´s experters rekommendationer, baserade på branschens best practice med ett extra fokus på Cybersäkerhet.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.