Vår historia

^

2009-01-25

Ett nytt IT-säkerhetföretag – Cuebid – gör debut

Uppstarten görs mitt under brinnande finanskris. Grundarna till bolaget Dan Snis, Göran Blomquist, Thomas Berg och Johan Malmberg startar upp verksamheten med hjälp av egna besparingar, obekvämt låga löner och en stor portion drömmar. Cuebid hyr in sig i två rum i ett annat bolags lokaler. Idén är att bygga en verksamhet med spetskompetens kring kvalificerad IP- kommunikation och datasäkerhet samt leverera ”DLX” – Det Lilla Xtra till kunderna. Vår första stora affär kan genomföras efter personliga borgensåtaganden

^

2010

Kundtillströmningen är god och många uppskattar Cuebids spetskompetens kompletta leveranser och stora engagemang

Cuebid flyttar in i stora lokaler med tillväxtmöjligheter i Rissne Centrum. Nu kan Cuebid accelerera ytterligare genom att rekrytera unga ingenjörer med stort intresse för datasäkerhet direkt från Sveriges tekniska högskolor

^

2011

Cuebid Datacenter Services öppnar upp 24/7 beredskap

Operations Center med Servicedesk, NoC och SoC etableras. Cuebid levererar härmed kvalificerade IaaS och skräddarsydda managerade tjänster till organisationer med höga krav på säkerhet, funktion och SLA. Samarbete etableras med en av Europas mest välrenommerade datahallsleverantörer. Cuebids hela tjänsteplattform och erbjudande växer fram tillsammans med några av Sveriges större bolag inom finansindustrin

^

2012

Cuebid tilldelas för första gången kreditvärderingen AAA

En finansiell milstolpe är passerad

Högsta Partnerstatus

Operations Center med Servicedesk, NoC och SoC etableras. Cuebid levererar härmed kvalificerade IaaS och skräddarsydda managerade tjänster till organisationer med höga krav på säkerhet, funktion och SLA. Samarbete etableras med en av Europas mest välrenommerade datahallsleverantörer. Cuebids hela tjänsteplattform och erbjudande växer fram tillsammans med några av Sveriges större bolag inom finansindustrin

^

2013

Cuebids erbjudande täcker för första gången hela datacenterleveransen

Bolaget fortsätter att växa och når +100 köpande kunder i Sverige. Ett strategiskt mål som vi strävat efter sedan starten Våra projekt har en hög införandekvalitet och vi uppnår DLX i våra leveranser, så trots erbjudande om kostnadsfri hjälp och felkorrigering till våra kunder i projekt behöver kunderna inte utnyttja detta

^

2014

Cuebid flyttar HQ till Frösunda i Solna och bygger ett helt nytt Operations Center inkl. NoC/SoC

Cuebid investerar stora resurser i att bygga upp ett mer sofistikerat Operations Center – ”WAR ROOM” med 12 arbetsplatser som ständigt står uppkopplade mot våra datacenter och kunders miljöer.

Tjänstekatalogen utvecklas och expanderar

Cuebids tjänster fortsätter att utvecklas med ytterligare väl definierade erbjudanden. Att leverera höga SLA:er och goda användarupplevelser står i fokus

^

2015

Blir vi utsedda till ett av Solnas mest snabbväxande bolag och får diplom av kommunen

Teamet fortsätter växa med engagerade medarebetare som vill göra skillnad

^

2016

Cuebid får utmärkelsen ”DI Gasellföretag” av tidningen Dagens Industri

Utmärkelsen delas ut till Sveriges snabbast växande företag. För Cuebid var det ytterligare ett bevis på att våra kunder gillade vår ansats med spetskompetens och marknadsledande erbjudande av tjänster och teknologier

^

2017

Cuebid SYD i Malmö startas

Stärkta av en god kundtillströmning, etablerade partnerskap med marknadsledande teknologipartners, många års fokuserad utveckling av säkra driftstjänster, uppbackade av ett högkvalitativt Operations Center vibrerar hela Cuebid av tillförsikt och framtidstro…
– Det har blivit dags att leverera ut DLX nationellt!
Ett handplockat team med stor teknisk och kommersiell kompetens slår upp dörrarna mitt i Malmö. Teamet breddar Cuebids befintliga leveransförmåga nationellt

^

2018

Cuebid VÄST i Göteborg startas och Cuebid blir koncern

Nationaliseringsprocessen fortsätter efter en lyckad uppstart i region syd. Ett starkt entreprenöriellt team antar utmaningen och hissar Cuebid flagg i Göteborg den 17 maj. Cuebids nya team har massor av erfarenhet från branschen och högsta tekniska kompetens. Cuebids kunder över hela landet får därmed ökad närhet till vårt samlade erbjudande och kunnande

^

Höst 2018

Kistabaserade Advanded IP förvärvas

Cuebid förvärvar nischade Advanced IP som bidrar med ytterligare strategisk spetskompetens samt ett ”Authorised Training Center” med schemalagda F5 utbildningar. Det blir startskottet på en strategisk utbildningssatsning där Cuebids mest seniora konsulter utvecklar relevanta utbildningspaketeringar där vi delar med oss av vår samlade kompetens.

^

2019

Cuebid inleder implementationen av ett nytt strategiskt kvalitetsledningssystem – Svensk Kvalitetsbas

Ambitionen är att skapa en effektivare organisation som skapar förutsättningar att nå sin fulla potential. Tydligare roller, ansvar med kontinuerlig återkoppling och utveckling skall hjälpa Cuebid att bättre möta krav från bl.a. kunder, leverantörer, regler och lagar

^

2020

Cuebid förvärvar TuneIP

Cuebid växer och i Uppsala finns ett kompetent team som stärker Cuebids nationella närvaro med unik kompetens inom positioneringsteknik för sjukhus och andra medtech bolag med industriella tillämpningar

Kvalitetscertifierade – SKB

Cuebid blir auditerat och officiellt certifierat enligt Svensk Kvalitetsbas

^

2022

Cuebid godkända för Kammarkollegiets ramavtal för Datacenter – Server och Lagring

Cuebid Väst AB har klarat alla krav från en omfattande upphandling för stat och kommun och får förtroendet att leverera lösningar för Datacenter – Server och Lagring, på Kammarkollegiets fyraåriga avtal.

^

2023

Cuebid AB förvärvar Egloo System AB

Cuebid förvärvar datacenter och cloudspecialisten Egloo System. Förvärvet stärker Cuebids position som en av Sveriges ledande tjänsteoperatörer och systemintegratörer inom säkra datacenter och cloud leveranser.

Cuebid blir ISO27001 certifierade

Det är med stolthet som vi presenterar att vi blivit tilldelad vår ISO27001 certifiering för Cuebid koncernen och alla ingående tjänster, och inte minst har vi en koncerngemensam process för att hela tiden arbeta proaktivt i vårt informationssäkerhetsarbete.