Säkert Datacenter

By Cuebid

En säker, skalbar och redundant molntjänst placerad i Sverige

Datacentret är en viktig del i ditt företags IT-miljö. Med datacenter som tjänst så får er verksamhet tillgång till en säker, skalbar och redundant molntjänst placerad i Sverige. Där all er verksamhets data hanteras, lagras och säkerhetskopieras enligt ISO27001.

Vad innebär säkert Datacenter?

Cuebid har byggt säkra datacentertjänster sedan 2010. Dagens molnbaserade datacentertjänster innehåller allt från virtuella servrar, lagring, backup, dedikerad fysisk serverkapacitet och mycket mer. Du hyr den kapacitet och de tjänster du behöver av oss och kan nyttja tiden till din kärnverksamhet. Som kund betalar du en fast månadsavgift och kan enkelt skala systemet efter ditt behov.

Hur Startar man?

Startskottet är en genomlysning av era server och lagringsbehov. Vi sammanställer en rapport som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion med er där vi enas om omfattning samt innehåll av tjänsten.

Vad blir bättre?

 • Cuebid Operation Center tar ansvar och övervakar er data för att säkerställa säker avbrottsfri användning av era resurser.
 • Vår plattform är ett redundant system som övervakas 24/7, vilket ger dig en hög säkerhet och tillgänglighet till din data.
 • Tjänsten ger er en ekonomisk flexibilitet i och med att du hyr din IT och betalar efter nyttjandegrad istället för att ta egna kostsamma investeringar.
 • Som kund får ni mer tid till er kärnverksamhet och ni kan vara trygga i att er IT-miljö uppdateras och tas väl om hand av oss som proaktiv leverantör.
 • Ni får del av Cuebids långa erfarenhet av att hantera stora datamängder på ett säkert och tillförlitligt sätt.
 • Processer och rutiner baserade på ITIL och ISO27001
Andra tjänster som vi rekommenderar tillsammans med datacenter by cuebid

Säker Klient by Cuebid
Säker Kommunikation by Cuebid 
SOC som tjänst (Security Operations Center)

  Ladda ner vår guide – Säkert Datacenter

  Cuebids tjänster

  Baserat på lång erfarenhet av Cybersäkerhet och IT har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices som är avstämd efter er organisations behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin dator oavsett om de når sin bästa produktivitet på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi ser till att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet varje dag. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att ni kan vara säkra på att ni har en IT-miljö som är både säker och stabil. Cuebid Operation Center tar hand om, och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

  BOKA ANALYS

  Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.