Säker plattform

By Cuebid

Plattform som tjänst – PAAS

Cuebid har byggt en cybersäker infrastrukturell hybridplattform för alla verksamheter som hellre vill fokusera på sin egen kärnverksamhet än på IT. Cuebids plattformstjänst är heltäckande och inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter från klient, nätverk och brandväggar till kommunikationslösningar och datacenter där vi ser till att all IT fungerar. Plattformen driftas, övervakas och förvaltas av Cuebid Operation Center som även fungerar som våra kunders egen IT-avdelning och single point of contact – SPOC – till en fast månadskostnad. Cuebid baserar sin arbetsmetodik på ITIL och följer informationssäkerhetstandarden ISO27001.

Vad innebär plattform som tjänst, PAAS?

Baserat på lång erfarenhet av avancerad cybersäkerhet i hybrida IT-miljöer har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices. Plattformen kan anpassas efter varje organisations unika behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. Framförallt är den uppbyggd för organisationer som prioriterar cybersäkerhet, informationssäkerhet och tillgänglighet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin klient oavsett geografisk lokation. Cuebid tillser att alla affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet och att er verksamhets data kontinuerligt är tillgänglig på ett säkert och användarvänligt sätt. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att er verksamhet får det IT stöd den förtjänar. Cuebid Operation Center övervakar och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

Hur Startar man?

Startskottet är en genomlysning av er IT-miljö avseende cybersecurity, klient, kommunikation och datacenter. Vi sammanställer en rapport som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion med er där vi enas om omfattning samt innehåll av tjänsten.

Vad blir bättre?

 • Cuebid PaaS baseras på Cuebid samlade erfarenhet och expertis avseende cybersäkerhet i hybrida IT-miljöer
 • Genom PaaS får er verksamhet tillgång till en cybersäker, redundant och skalbar infrastruktur
 • Cuebid PaaS är byggd av marknadsledande teknologier som gör att IT bara fungerar på ett säkert, redundant och användarvänligt sätt
 • Cuebid Operation Center blir som er egen IT avdelning – SPOC – med ansvar för att övervaka och säkerställa säker avbrottsfri användning av era driftstjänster
 • PaaS säkerställer att tekniken finns på plats för att realisera er verksamhets målsättningar där teknik och digitalisering blir en möjlighet, inte ett hinder
 • Cuebid blir ert strategiska bollplank för cybersäkerhet och övriga IT relaterade frågor
 • Allt på en faktura
 • Processer och rutiner baserade på ITIL och ISO27001
Andra tjänster som vi rekommenderar tillsammans med datacenter by cuebid

Cuebid SOC (Security Operations Center)
Cuebid Beredskap
Cuebid SD-WAN
Cuebid Ddos skydd

  Ladda ner vår guide – Säker Plattform

  Cuebids tjänster

  Baserat på lång erfarenhet av Cybersäkerhet och IT har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices som är avstämd efter er organisations behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin dator oavsett om de når sin bästa produktivitet på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi ser till att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet varje dag. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att ni kan vara säkra på att ni har en IT-miljö som är både säker och stabil. Cuebid Operation Center tar hand om, och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

  BOKA ANALYS

  Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.