Testa din IT-säkerhet

Hitta säkerhetshålen innan hackarna gör det.

Penetrationstest  & säkerhetsvalidering

Säkerhetsvalidering

Prioriterade åtgärder

Trygghet

Hur ofta och hur omfattande testar ni er IT-miljö?

Cyberhoten blir fler och mer omfattande varje dag. Vad skulle hända om ni fick ett IT-intrång?

Penetrationstest
Vår automatiska penetrationstestplattform, fokuserar på det inre och yttre hotet och agerar som en hacker och automatiserar upptäckten av sårbarheter och utför etiska intrång (ethical hacking).
För att säkra er molninfrastruktur erbjuder vi också automatiserad testning och effektiv åtgärdshantering som skyddar mot moderna hot. Det kan till exempel vara att testningen skall prioritera och åtgärda de molnsäkerhetsbrister som har störst potentiell påverkan.

Detaljerade rapporter produceras tillsammans med åtgärdsförslag, ett steg före hackarna.

Så genomförs ett penerationstest

Hur startar man?

1. Kontakta oss för att boka ett penetrationstest.
2. Vi genomför ett test hos er under en dag.
3. Ni får en rapport som genomlyser säkerheten i er IT-miljö.
fortinet security operations
Ladda ner vår guide som belyser den aktuella hotbilden och se hur vårt test kan hjälpa er att förbättra er IT-säkerhet
Guide - testa din IT-säkerhet
Jag trodde jag hade en säker IT-miljö, men jag blev alldeles häpen av testresultatet. Jag är så tacksam för att jag fick rådet att testa samt implementera lösningen. Idag har vi en säker IT-miljö.
Sedan 2009 har Cuebid hjälpt över 500 svenska företag att undvika mardrömmen att få ett IT-intrång. Idag är vi en tjänsteleverantör inom cybersäkerhet, kommunikation, datacenter och molnlösningar. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi ser fram emot att hjälpa er undvika er IT-mardröm. Också.