Säker Kommunikation

By Cuebid

Säkra kommunikationstjänster

Att bygga och underhålla ett säkert nätverk som står emot dagens komplexa hotbild blir svårare och svårare för alla organisationer. Praktiskt taget alla företag är beroende av ett ständigt fungerande nätverk som binder ihop hela verksamhetens kommunikation. Cuebid har därför byggt en tjänst som adresserar alla utmaningar med att få till en väl fungerande och säker kommunikation mellan användare och kritiska affärsapplikationer. Tjänsten etableras enligt best practise som säkerställer redundans, minimerar nertid samt övervakas av Cuebid Operation Center. Vi paketerar allting till en fast månadskostnad som skapar en god överblick och kontroll över IT-kostnaderna.

Vad innebär säker kommunikation by cuebid?

Säker kommunikation by Cuebid är vårt paketerade erbjudande med nästa generations brandväggar switchar och accesspunkter för alla behov. Vi baserar tjänsten på utrustning från ledande tillverkare för att kunna leverera ett säkert och stabilt nätverk. Vi sköter konfiguration, övervakning, dokumentation och felavhjälpning. Vi ser kontinuerligt till att utrustningen är uppdaterad och rätt konfigurerad. För att skapa förutsättningar för effektiv problemlösning och ge minsta möjliga avbrott så utgår vi ifrån dokumenterad information om ert nätverk. Vi hanterar de ständigt växande och föränderliga säkerhetshoten samt underhåller en lösning som är anpassad efter era specifika behov.

Hur startar man?

Startskottet är en genomlysning av er IT-miljö avseende nätverkskommunikation. Vi sammanställer en rapport som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion med er där vi enas om omfattning samt innehåll av tjänsten.

Vad blir bättre?
  • Cuebid Operation Center övervakar och förvaltar kommunikationstjänsterna 24/7 och blir som er egen IT avdelning 
  • Cuebids kommunikationstjänster baseras på marknadsledande beprövad teknik
  • Kommunikationstjänsterna skapar högsta tänkbara tillgänglighet och nätverkssäkerhet 
  • Högt certifierade säkerhets-och IT konsulter har designat Cuebids stabila kommunikationstjänster enligt best practise 
  • Ständigt uppkopplad mot verksamhetskritiska resurser  
  • Processer och rutiner baserade på ITIL och ISO27001 
Andra tjänster vi rekommenderar tillsammans med säker kommunikation by Cuebid

Ladda ner vår guide – Säker Kommunikation

Cuebids tjänster

Baserat på lång erfarenhet av Cybersäkerhet och IT har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices som är avstämd efter er organisations behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin dator oavsett om de når sin bästa produktivitet på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi ser till att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet varje dag. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att ni kan vara säkra på att ni har en IT-miljö som är både säker och stabil. Cuebid Operation Center tar hand om, och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.