2016-07-11

Support

Kontakta vår servicedesk när du är i behov av teknisk support.

Ärenden registreras i vår kundportal eller via e-post (support@cuebid.se).

För brådskande ärenden ring alltid till vår servicedesk på telefon 08-400 210 90.

Cuebid strävar ständigt efter att erbjuda snabb och kvalitativ support, det mest centrala i denna supportprocess är att vi snabbt får in komplett information om ditt ärende för att omgående kunna allokera rätt kompetens.

Som kund kan du hjälpa till att förbereda ditt supportärende genom att alltid skicka in följande info:

  1. Produktnamn och serienummer
  2. Kortfattad problembeskrivning (förväntat beteende/funktion, faktisk beteende/funktion)
  3. Eventuella loggfiler
  4. Gradera hur allvarlig problematiken är på skalan 1-5 där 5 är totalt driftstopp.

Vår servicedesk är bemmanad 08:00 – 17:00 helgfria vardagar.