2016-07-11

Tjänster

Cuebid Datacenter Services

Kvalificerad molnbaserad IT-drift (IaaS)

Cuebid Datacenter Services är till för företag och organisationer som har höga krav på sin IT-drift och vill fokusera på sin kärnverksamhet. Vi har två helt redundanta datacenter uppbyggda av marknadsledande teknologier och designade för drift av verksamhetskritiska applikationer.

Läs mer om våra datacentertjänster.

 

Cuebid Managed Security Services

Funktion till en fast månadskostnad

Cuebid Managed Services erbjuder punkttjänster ur vårt driftserbjudande och är precis som våra datacentertjänster uppbyggda runt vår produktportfölj av världsledande teknologier avseende IP kommunikation, datasäkerhet, virtualisering, datalagring och Unified Communication.

Läs mer om våra punkttjänster.

 

NOC och Kundportal

Managering, Övervakning och Support

Från Cuebid Network Operation Center (NOC) sköter vi managering, övervakning och logghantering av olika punkttjänster.
Genom att vår NOC proaktivt patchar och uppdaterar tjänsterna uppnås ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll för våra kunder. Slutligen säkerställer vår NOC att tjänsterna levereras i enlighet med överenskomna ”Service Level Agreements” (SLA). På vår kundportal finns tillgång till support med hjälp av ticketbaserad ärendehantering, mjukvara samt hårdvara.

Läs mer om våra övervakning och supporttjänster.

 

Cuebid Professional Services

Avlastande Spetskompetens

Behöver ni konsulter på plats för att hjälpa till att avlasta er IT-avdelning så har vi spetskompetens i ett antal olika områden. Våra konsulter har djupgående kunskap om produkten i fråga och tekniken som ligger bakom samt stor erfarenhet från installationer i stora företag med höga krav. Genom att bidra med denna kompetens hjälper vi våra kunder bygga stabila och säkra miljöer för att möte de krav som kunden i sin tur har ställda på sig.

Läs mer om våra konsulttjänster.

 

Informationssäkerhet

Styrning, regelefterlevnad, intrångstester, operationell säkerhet och utbildningar

På Cuebid har vi stor erfarenhet av informationssäkerhet från en mängd olika organisationer, allt från stora och krävande svenska företag, offentliga organisationer med hög profil till mindre bolag som även de hanterar oerhört känslig data.

Läs mer om våra erbjudanden gällande informationssäkerhet.

central-management