Tjänster

Från Cuebid Operations Center driftas, övervakas och manageras Cuebids samlade tjänster

Vår leverans

Cuebid arbetar med att leverera säker IT-drift och kommunikation. Våra duktiga och erfarna medarbetare har hög kompetens och vi väljer alltid lösningar för era specifika  behov, alltid med säkerhet i fokus. Lösningarna levereras på det sätt som passar er bäst. Vi tar ansvar för att ni kan ha en säker drift och tillgång till era tjänster, så att ni kan lägga fokus på er kärnverksamhet.

konsult-tjänster

Cuebid kan tillföra kompetens över hela spektrumet från design och implementation till uppgraderingar, drift och felsökning. Vår konsultorganisation kännetecknas av djupodlad teknisk kompetens, samtidigt som vi har en bredd i vår kompetensportfölj som täcker alla ingående komponenter i en organisations IT-miljö.

Blogg

Tillgänglig eller irrelevant?

Första gången beställningen av mat på nätet avbröts av en ”webbplatsen går inte att nå” så suckade...

Cuebids molntjänster

Med Cuebid´s molntjänster får organisationer och företag heltäckande, säkra och redundanta PaaS tjänster från ledande tillverkare som täcker alla drift behov. 

Vårt Operations Center med Service Desk tar hand om all IT- support genom att vara Singel Point Of Contact och därför kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi kan också utveckla våra kunders affärer genom god strategisk förståelse för IT – Governance och IT – ComplianceDessa frågor träffar idag alla verksamheter, men lite olika beroende på organisatorisk storlek samt branschspecifika regler.

Managerade tjänster

Övervakade tjänster till en fast månadskostnad
Tillsammans med våra kunder möter vi deras organisationers krav på ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll i stora komplexa IT-miljöer genom att leverera ett antal kvalitativa punkttjänster. Alla tjänster supporteras, manageras och övervakas från Cuebid NOC och SOC. Värdet för våra kunder kan sammanfattas i lägre totala driftskostnader, förhöjd säkerhets-och servicenivå samt förbättrad rapportering och uppföljning.

 

Vi utvecklar löpande vår portfölj av Managerade tjänster så kontakta oss så kan vi starta resan mot en tjänst som gör skillnad för ert företag.

Boka digital experthjälp

En hållbar leverans av mänsklig kompetens helt digitalt, detta för att göra det bättre för dig och er verksamhet. Detta går att göra genom korta behovsanpassade insatser på ner till 2 timmar ända till abbonemangstjänst som utgår ifrån era behov.