TJÄNSTER

Från Cuebid operations center driftas, övervkas och manageras Cuebids samlade tjänster

All IT skall bara fungera på ett cybersäkert och användarvänligt sätt. Under den devisen har Cuebid byggt upp vår tjänsteportfölj sedan 2010. När vi nu lanserar fjärde generationen Säkra Plattformstjänster och Managed Security Services tjänster baserade på ITIL och ISO 27001 vänder vi oss till verksamheter som ställer de högsta kraven på cybersäkerhet, tillgänglighet och kontroll av sina applikationer och data. Cuebids kunder väljer därmed att aktivt lägga ut delar eller hela sin infrastruktur inklusive de cybersäkerhetsutmaningarna som med åren tilltagit i omfattning. De värden man uppskattar är:

 • Hög cyebersäkerhet i alla Cuebids tjänster
 • Hög tillgänglighet med förutsägbara SLA
 • En strategisk IT- partner som bollplank när affären skall utvecklas
 • Singel Point of Contact – SPOC
 • En faktura

Cuebid´s erbjudande omfattar följande områden:

 • Plattform som tjänst by Cuebid – En cybersäkrad heltäckande plattformstjänst där Cuebid  migrerar över våra kunders verksamhetskritiska applikationer inklusive övrig IT miljö.
 • Managed Security Services by Cuebid – Cybersäkrade infrastrukturella punkttjänster baserad på Cuebids marknadsledande teknologiportfölj. Följande färdiga paketeringar finns tillgängliga:
  • Säker Klient by Cuebid
  • Säker Kommunikation by Cuebid
  • Säkert Datacenter/Cloud by Cuebid

Digitala auditeringar by Cuebid – Hur ser hotbilden ut mot er verksamhet, hur motståndskraftig är er verksamhet för cyberattacker och hur ser en GAP analys ut baserad på fakta avseende nuläge och önskat läge ur ett cybersäkerhetsperspektiv för er organisation? Cuebid har verktygen, expertkompetens och metodiken som besvarar dessa frågor och ger handfast vägledning.

Våra duktiga och erfarna medarbetare har hög kompetens och vi väljer alltid lösningar för era specifika behov, alltid med säkerhet i fokus. Lösningarna levereras på det sätt som passar er bäst. Vi tar ansvar för att ni kan ha en säker drift och tillgång till era tjänster, så att ni kan lägga fokus på er kärnverksamhet.

Konsult-tjänster

Cuebid kan tillföra kompetens över hela spektrumet från design och implementation till uppgraderingar, drift och felsökning. Vår konsultorganisation kännetecknas av djupodlad teknisk kompetens, samtidigt som vi har en bredd i vår kompetensportfölj som täcker alla ingående komponenter i en organisations IT-miljö.

 

Cuebids molntjänster

Med Cuebid´s molntjänster får organisationer och företag heltäckande, säkra och redundanta PaaS tjänster från ledande tillverkare som täcker alla drift behov. ​

Vårt Operations Center med Service Desk tar hand om all IT- support genom att vara Singel Point Of Contact och därför kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet.​

​Vi kan också utveckla våra kunders affärer genom god strategisk förståelse för IT – Governance och IT – Compliance. Dessa frågor träffar idag alla verksamheter, men lite olika beroende på organisatorisk storlek samt branschspecifika regler.

Managerade tjänster

Övervakade tjänster till en fast månadskostnad
Tillsammans med våra kunder möter vi deras organisationers krav på ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll i stora komplexa IT-miljöer genom att leverera ett antal kvalitativa punkttjänster. Alla tjänster supporteras, manageras och övervakas från Cuebid NOC och SOC. Värdet för våra kunder kan sammanfattas i lägre totala driftskostnader, förhöjd säkerhets-och servicenivå samt förbättrad rapportering och uppföljning.

Vi utvecklar löpande vår portfölj av Managerade tjänster så kontakta oss så kan vi starta resan mot en tjänst som gör skillnad för ert företag.