Analys av din IT-miljö

Gör en nulägesanalys, få rätt underlag för rätt beslut

Cybersäkerhet

Datacenter och moln

Datacenter

Nätverk och kommunikation

Kommunikation

Övervakning siem soc

1 – Hur mår dina klienter?

Vår Klientanalys som fokuserar på säkerhetsprogram, sårbarheter och stabilitet ger en nulägesstatus enligt våra rekommendationer. Vår rapport visar hur du ökar din skydd mot aktuella cybersäkerhetshot.

2 – Vad händer i ditt nätverk?

Att bygga och underhålla ett säkert nätverk som står emot dagens komplexa hotbild samtidigt som det ger förutsättningar för flexibelt arbete både på och utanför kontoret blir svårare och svårare för alla organisationer.
Vi hjälper dig att kartlägga ditt nätverk.
Nätverk och kommunikation
Cuebid dokument

3 – Få kontroll på licenser och mjukvaror

Arbetet med mjukvaror och licenser kan lätt bli komplext och tidsödande. Att inte ha fullständig kontroll över applikationer, licenser och förvaltningsmodeller kan också skapa en säkerhetsrisk.
Få kontroll över mjukvaror och licenser – öka säkerheten.

Boka analys

Gemensamt för våra analyser är att de ger er våra experters rekommendationer, baserade på branschens best practice med ett extra fokus på Cybersäkerhet.