Ransomware ready

Med rätt säkerhet kan du leverera tjänster utan oönskade avbrott

Vi hjälper dig att bli ransomware ready

IT-säkerhet

Akademi utbildning

Kunskap

Trygghet

1 – Vi testar din motståndskraft mot ransomware

Vår testutrustning efterliknar en komplett ransomware-attack, för att se hur Dina säkerhetssystem agerar.

2 – Vi  utbildar dina användare

Cuebid security awareness ger dina användare kontinuerlig träning i IT-säkerhet

Rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid

3 – säker backup – utan ransomware

Vi analyserar er backuplösning och föreslår åtgärder för att förbättra förmågan att tackla ett ransomware.

– Vi hjälper dig till en säker backuplösning!

4 – Klienter fria från ransomware

Det mobila arbetssättet kräver hög säkerhet på våra arbetsenheter. Lika viktigt är att kunna hantera Ransomware utan att påverka produktiviteten.

Vi ger er rätt skydd, och erbjuder en garanti mot ransomware

5 – Visibilitet och övervakning

Med vårt siem följer vi händelser både i realtid och historiskt.

Vi kan på det sättet förutom att upptäcka ett intrång, snabbt undersöka och återställa IT-system.

Vi hjälper dig att bli ransomware ready, boka en workshop idag!