Säker Klient

By Cuebid

Arbetsplats med hög säkerhet och produktivitet

Cuebid har skapat en säker helhetslösning för alla stationära och bärbara datorer där du som kund kan känna dig helt trygg med att alla dina grundläggande krav och behov kring IT hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Kompletterad med marknadens mest användarvänliga och produktivitetshöjande applikationer så underlättar vi arbete och samarbete i er verksamhet och skapar förutsättningar för hög produktivitet.

Vad innebär säker klient som tjänst?

Tjänsten utgår ifrån en stationär-eller bärbar dator där Cuebid Operation Center tar hand om allt från hårdvara och licenser till cybersäkerhet och policys. Baserat på beprövade paketeringar skapar vi enhetliga förutsättningar för en säker, flexibel och skalbar tjänst som anpassats efter din organisations behov.

Vi paketerar allt detta till en samlad tjänst med en förutsägbar kostnad per månad.

Hur Startar man?

Startskottet för en lyckad integration görs via en ”client compliance audit” där Cuebid Operation Center går igenom er befintliga klientmiljö. Resultatet blir ett detaljerat underlag inklusive en GAP-analys utifrån Cuebids rekommenderade nivåer avseende säker klienthantering.

Vi sammanställer en rapport som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion med er där vi enas om omfattning samt innehåll av tjänsten.

Vad blir bättre?

 • Homogen och cybersäker klientplattform
 • Klienter övervakas kontinuerligt av Cuebid Operation Center
 • Potentiellt angripna klienter sätts i karantän
 • Marknadsledande samarbets-och kollaborationsverktyg
 • Cuebid Operation Center fungerar som er verksamhets egna IT avdelning
 • Samverkansmodell med kvartalsvisa avstämningar och strategiska diskussioner
 • Genomlysning av applikationsutnyttjande och licensoptimering
Andra tjänster vi rekommenderar tillsammans med säker klient by cuebid

Säkert Datacenter by Cuebid

Säker Kommunikation by Cuebid 

SOC som tjänst (Security Operations Center)

  Ladda ner vår guide – Säker Klient

  Cuebids tjänster

  Baserat på lång erfarenhet av Cybersäkerhet och IT har Cuebid byggt en komplett tjänsteplattform utifrån best practices som är avstämd efter er organisations behov av IT kapacitet, flexibilitet och mobilitet. I tjänsten ingår allt som behövs för att samtliga medarbetare skall kunna arbeta säkert och effektivt från sin dator oavsett om de når sin bästa produktivitet på jobbet, hemma eller på resande fot. Vi ser till att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet varje dag. Tillsammans utvecklar och finjusterar vi lösningen så att ni kan vara säkra på att ni har en IT-miljö som är både säker och stabil. Cuebid Operation Center tar hand om, och löser de eventuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen.

  BOKA ANALYS

  Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.