AKADEMI

Utbildning och rätt kompetens är otroligt viktigt för oss på Cuebid. Det handlar om att hålla oss själva på högsta nivå, samt ge er som kund den kunskap som krävs för att kunna arbeta effektivt och skapa mervärde.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Till utbildningskalendern

F5-utbildningar

Cuebid Akademi är F5 ATC och vi håller både certifieringsgrundande och skräddarsydda utbildningar.

ITIL
Cuebid levererar certifieringskurser inom ITIL i egen regi, området är föränderligt och vi är med på resan. 

Våra uppskattade utbildningar leds av våra högst certifierade seniorkonsulter.

Våra utbildare har många års erfarenhet av konsultarbete inom våra kärnområden – säkerhet, nätverk och datacenter men vi erbjuder också strategiska workshops för företagsledningar, ITIL utbildningar eller användarfokuserade IT säkerhetsutbildningar

Normalt håller vi utbildningarna i klassrum men också Covidanpassat, f.n. remote där studenterna ansluter till virtuellt klassrum och labbmiljö.

För deltagaren innebär en utbildning hos Cuebid Akademi att man fått mycket ny kunskap och kan gå vidare med att skriva ett antal olika certifieringar

För företaget innebär det fördjupad kompetens i det dagliga arbetet och att man kan utveckla och få ut mer av den lösning man redan har investerat i

IHM business School

Cuebid engagerar sig tillsammans med ihm för att aktivera nästa generation av digitala säljare.

Detta för att säkerställa att det kommer nya fräscha människor in i IT-branschen. Detta genomförs genom engagemang i ledningsgruppen för framtagande av utbildningar samt gästföreläsningar och även med lärarinsatser för att elever skall få en verksamhetsnära inblick i hur IT-branschen i Sverige fungerar.

Besök IHM Business School

 

290 CYBER SECURITY

För oss på Cuebid är Cybersäkerhet något som sitter i själen hos alla medarbetare. Därför har vi valt att stötta #290Cybersecurity där vi bjuder på kunskap till elever i grundskolan för att hjälpa barn och ungdomar att skapa säkra vanor på nätet.

Besök 290 Cybersecurity