Ansvarsfriskrivning

Cuebid har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: es.dibeuc@ofni.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of Cuebid via this website, Cuebid accepts no liability.

Användningen av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för terms of use. Bara användningen av denna webbplats innebär att man känner till och accepterar dessa användningsvillkor.

Våra anställda ska göra allt de kan för att garantera att vår webbplats är tillgänglig och för att kontinuerligt förbättra den. Även för personer som använder särskild programvara på grund av ett funktionshinder.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Cuebid eller tredje parter som själva har placerat innehållet eller från vilka Cuebid har erhållit en användarlicens.

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Cuebid, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.