CATO / Cuebid

Det Cyberbrottsliga Landskapet och Behovet av NIS2:

Du har säkert hört om det nya NIS2-direktivet och undrar kanske om du eller din verksamhet behöver agera.
NIS2-direktivet skärper kraven jämfört med det tidigare direktivet för verksamhetsutövare och innehåller bestämmelser om ett mer långtgående samarbete inom unionen. Syftet är att uppnå en högre cybersäkerhet.

Med deadline för NIS2-efterlevnad som närmar sig snabbt – den 17 oktober 2024 – måste organisationer agera snabbt för att säkerställa operativ motståndskraft, undvika tunga böter och skydda C-suite-exekutiverna från personligt ansvar.

Nätverk och kommunikation
Cybersäkerhet

De verksamheter som NIS2 drabbar är följande;

  • Elektronisk kommunikation
  • Digitala tjänster
  • Rymden
  • Avfallshantering
  • Livsmedel
  • Tillverkning av kritiska produkter (t.ex. läkemedel)
  • Posttjänster
  • Offentlig förvaltning
  • Din organisation har mer än 50 anställda vars årliga omsättning överstiger 10 miljoner euro.

Vad kan CATO & Cuebid hjälpa med?

Cato är ledaren inom Secure Access Service Edge (SASE), vilket kombinerar nätverk och nästa generations säkerhet till en enda, säker och molnbaserad tjänst för organisationer i alla storlekar. Deras SASE-plattform förenklar NIS2-efterlevnad, genom att tillhandahålla skalbar cybersäkerhetsskydd, detektion och respons som anpassar sig till dina växande behov. Med deras enskilda konsolhantering är övervakning och hantering av din säkerhetsinfrastruktur enkelt, vilket minskar bekymren för efterlevnad. Integration med befintlig IT-infrastruktur är sömlös, och implementering är snabb. Dessutom innebär deras opex-baserade modell inga tunga initiala kostnader. Deras experter inom säkerhet och hotanalys på Cato har studerat och analyserat NIS2-direktivet. De effektiviserar din väg till NIS2-efterlevnad genom att förse dig med rätt säkerhetsplattform för att navigera din resa med lätthet.

Skriv in dina uppgifter så tar vi ett Teams-möte med dig/er för omvärldsbevakning av våra IT-tjänster så att vi tillsammans kan utforma ett starkt ramverk för cybersäkerhet som inkluderar organisatoriska och tekniska åtgärder.