CYBERSÄKERHET

Aktuellt hos Cuebid     

Webinar 28/1 – Megalive - State of the nation 2022

Ligg steget före cyberbrottslingar. Cybersäkerhet är alltid en naturlig del i alla våra leveranser mot dig som kund.

Förändringen i hotlandskapet sker dygnet runt, och även din attackyta, som förändras i takt med att din verksamhet utvecklas och digitaliseras. Upptäck Cuebids säkerhetserbjudanden för att skydda dina informationstillgångar och skydda er mot de allt mer komplexa cybersäkerhetshoten.

Säker infrastruktur

Med djup kompetens och gedigen erfarenhet hjälper vi företag till en anpassad och trygg leverans av ett säkert datacenter.

Klientsäkerhet

80% av alla lyckade attacker initieras från en attack mot en användare (klient). Vi skyddar dig från hot och ser till att du kan jobba på ett säkert sätt.

Threat intelligence

Genom att använda dig av våra cybersäkerhetstjänster håller du dig uppdaterad och skyddad mot aktuella hot mot er verksamhet.

Testa din IT-säkerhet

Vår automatiska penetrationstestplattform, som bygger på Pentera, fokuserar på det inre hotet och härmar hackarens attack – automatiserar upptäckten av sårbarheter och utför etiska intrång (Ethical Hacking), samtidigt som det säkerställer en oavbruten nätverksdrift. Detaljerade rapporter produceras tillsammans med föreslagna saneringar, ett steg före hackarna.

 

Cybersäkerhet
Cybersäkerhet

Utbildning i IT-säkerhet

Cuebid Security Awareness är en onlinebaserad utbildningsplattform designad för att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbordade angrepp. Utbildningsprogrammet bygger på en holistisk inlärningsmodell och uppdateras löpande med intelligent teknologi, smarta illustrationer, expertkompetens om IT-säkerhet och modern pedagogik.

 

Vi hjälper dig att skydda din verksamhet genom säkerhetskontroller på rätt plats, och övervakar din IT-miljö, så du kan fokusera på din kärnverksamhet

Artiklar – Cybersäkerhet

Log4Shell – så skyddar du dig

Log4Shell – så skyddar du dig

Nu är det dags för ett blogg-inlägg igen. Denna gång vill jag skriva några rader om förra veckans händelser kring log4shell. Vad är då log4shell och varför är det en så allvarlig sårbarhet? Log4shell är namnet på själva attacken, sårbarheten ligger i ett...

Applikationssäkerhet – vems ansvar är det?

Applikationssäkerhet – vems ansvar är det?

En gång i en grå forntid så hade man en ganska naiv syn på IT-säkerhet, men man insåg med tiden att man var tvungen att revidera den synen. Saker som brandväggar och antivirusskydd på klienter blev en normal del av IT-miljön men allteftersom de metoder som används av...

Låt den rätte komma in (eller ut)

Låt den rätte komma in (eller ut)

Min kollega och vän skrev för ett par veckor sedan om vikten att kunna återställa förlorat data och vikten av att ha planerat för återställning, design och automatisering för att kunna återställa data. Och som Fredrik nämner så är det bara en pusselbit i kampen mot...

Kaseyaattacken i retrospekt

Kaseyaattacken i retrospekt

När jag gjorde värnplikten, känns som hundra år sedan nu, så fanns det en allmänt vedertagen ”sanning”. Fienden skulle landsätta sina trupper i Sverige på midsommarafton, när minst halva befolkningen var satt ”ur stridbart skick”.  Det här var bland det första...

Har du koll på ditt nät?

Har du koll på ditt nät?

Hur många switchar har jag? Hur belastad är min Internetförbindelse? Vilka av mina enheter kör en viss release av programvara? Listan kan nästan göras oändlig… Att ha ett bra övervakningsverktyg är inget man skall underskatta, det kan underlätta och stötta din...