Fortinet

Aktuellt hos Cuebid     

Live med Cuebid, varannan fredag, Live på Linkedin!

Säker infrastruktur

med Fortinet

Fortinet har sedan det grundades 2000 drivit utveckling inom cybersäkerhet och att få infrastruktur och säkerhet att gå ihop. Fortinet bygger säkerhetslösningar på innovation från grunden med tanke på integration och automation och möjliggör säkra och tillförlitliga miljöer mot kända och okända hot. Genom utveckling och förvärv erbjuder Fortinet säkerhetslösningar för klient, infrastruktur och datacenter på marken och i publika moln.

Erbjudande

Med Fortinets lösningar som grund erbjuder Cuebid produkter och tjänster inom:

 • Säker klient (EPP/EDR, säker och managerad access)
 • Säker infrastruktur (NGFW, NAC, Secure Fabric för LAN och WiFi)
 • Säkert Datacenter (NGFW, Infrastruktur, Cloud workload)

Cuebids Kompetens
Cuebid har tekniska specialister kring Fortinets lösningar och konsulter med lång erfarenhet av uppdrag inom lösningsdesign, implementation/konfiguration och förvaltning.

Utbildningar
Cuebid erbjuder utbildningar och anpassade workshop kring Fortinets lösningar och ”best practice” för konfiguration, monitorering och visibilitet.

  Fortinet

  Partnerskap

  • ENGAGE Expert Partner
  • Data Center Specialization
  • AWS Marketplace CPPO
  Certifieringar
  • Network Security Associate (NSE1,NSE2, NSE3)
  • Network Security Professional (NSE4)
  • Network Security Analyst (NSE5)
  • Network Security Specialist (NSE6)
  • Network Security Architect (NSE7)
  • Network Security Expert (NSE8)