Fortinet

Aktuellt hos Cuebid     

Live med Cuebid, varannan fredag, Live på Linkedin!

Säker infrastruktur med Fortinet

Fortinet har sedan det grundades 2000 drivit utveckling inom cybersäkerhet och att få infrastruktur och säkerhet att gå ihop. Fortinet bygger säkerhetslösningar på innovation från grunden med tanke på integration och automation och möjliggör säkra och tillförlitliga miljöer mot kända och okända hot.

Genom utveckling och förvärv erbjuds säkerhetslösningar för klient, infrastruktur och datacenter på marken och i publika moln. De utvecklar och säljer lösningar såsom fysiska brandväggar, antivirusprogram, intrångsförebyggande system och slutpunktssäkerhetskomponenter. Idag är Fortinet ett av världens främsta och mest innovativa it-säkerhetsföretag.

Vad har Fortinet för lösningar?

Fortinet har gjort fler framgångar inom cybersäkerhet genom åren. De fokuserar på lösningar för att hela ID-miljön ska vara säkrad. De tre grundpelarna är Säkerhetsdrivets nätverkande, Säker åtkomstmanagering för användare IoT/OT och IT-säkerhet i molnet. Fortinet är världsledande inom Cyber Security och har säkerhetslösningar som motverkar att kunderna hamnar i brottslingarnas klor. Deras ransomware-lösningar fortsätter att utvecklas för att bli ännu bättre mot attacker.

Erbjudande

Med Fortinets lösningar som grund erbjuder Cuebid produkter och tjänster inom:

• Säker klient (EPP/EDR, säker och managerad access)
• Säker infrastruktur (NGFW, NAC Secure Fabric flr LAN och WiFi)
• Säkert Datacenter (NGFW, Infrastruktur, Cloud workload)

Cuebids Kompetens

Cuebid har tekniska specialister kring Fortinets lösningar och konsulter med lång erfarenhet av uppdrag inom lösningsdesign, implementation/konfiguration och förvaltning.

Läs mer om Cuebid

Utbildningar

Cuebid erbjuder utbildningar och anpassade workshops kring Fortinets lösnignar och ”best practice” för konfiguration, monitorering och visibilitet.

Fortinet

Partnerskap

• ENGAGE Expert Partner
• Data Center Specialization
• AWS Marketplace CPPO

Certifieringar

• Network Security Associate (NSE1,NSE2, NSE3)
• Network Security Professional (NSE4)
Network Security Analyst (NSE5)
• Network Security Specialist (NSE6)
• Network Security Architect (NSE7)
•Network Security Expert (NSE8)