Hållbarhet – från mitt perspektiv

av | Blogg, Hållbarhet

För två år sedan var ordet hållbarhet något som jag visste fanns i ordlistan. Något som miljöivrare höll varmt om hjärtat och kanske hade det till och med blivit mer tyngd i det än i ordet miljö.

Nu, några år senare tänker jag, medvetet och ibland även omedvetet i termer av hur jag själv och vårt företag kan och bör göra det jag och vi kan för både miljön och hållbarheten. Och det låter ju bra. Men vad kan man egentligen påverka? Jag ställer frågan till mig själv först. Resor tänker jag först av allt på. Jag reser 4-5 gånger varje år till solen på Mallorca, kanske att det blir någon ytterligare flygtur åt något håll, men inte säkert. Hur illa är det, hur mycket CO2 bidrar de här flygresorna med egentligen?

CO2 kalkylatorn

Så för att sätta mitt resande i perspektiv kollar jag med CO2 kalkylatorn, som finns på Transportstyrelsen. Jag räknar på en resa mellan Arlanda och Palma och kan konstera att jag bidrar med 393,2 kg CO2 per ToR resa. Totalt bidrar jag alltså med ca. 2 ton CO2 för mina resor. Det låter ju mycket, såklart. De konsumptionsbaserade utsläppen per Svensk ligger enligt Naturvårdsverket på 9,01 ton CO2 per år – 2019. Men det har faktiskt skett en årlig minskning från statistikens toppår 2008 då vi släppte ut motsvarande 11,9 ton per person och år. Så mitt resande står alltså för 22% av mina beräknade utsläpp.

SUVen

Men resten då? Jag tänker genast på bilen – ja här har vi nog en verklig bov. När jag började min nya tjänst på Cuebid fick jag förmånen att välja en fin tjänstebil, och bilintresserad som jag är kunde jag inte hålla mig mig ifrån en prestandastark SUV från en närmast svensk tillverkare. Jättesnygg, jättestor, jättebekväm och man sitter jättehögt och det uppskattar min fru mest av allt. Men den är också JÄTTETÖRSTIG. Typ 1 liter/mil i blandad körning. Kan komma ner till 0,8 på långresor, men inte lägre. Det är nästan så jag gråter en skvätt varje gång jag tankar bilen när jag tänker på hur mycket den drar och hur mycket den i sin tur bidrar med till växthuseffekten. 1 liter milen! Både jag och biltillverkaren borde skämmas. Och i alla fall jag gör det, mer och mer och tänker att nästa bil måste bli JÄTTEMYCKET bättre ur miljösynpunkt. Därför är jag glad att vi redan förra året bestämde oss för att vårt företag skulle bli Miljöcertifierade, och i kölvattnet av det skulle vi uppdatera vår bilpolicy till en som tänker mer på miljön än den vi pensionerar. Jag vill ha en miljövänlig bil, som kan gå på el när pandemin tillåter mig att åka till jobbet igen för att träffa mina kollegor och utveckla det som för mig nästan helt stannat upp, den sociala biten, men det är en annan historia .

Avstå ljuset?

Så var landar detta?. Jag kan avstå någon eller några av dessa resor – såklart. Men det sitter långt inne och skulle vara en stor uppoffring för mig. Jag älskar värmen och ljuset och kan svårligen avstå det. Bilen, ja den vill jag byta så snart som möjliigt och jag tänker att för att hjälpa till och lösa elkrisen som tråkigt nog kommer som en konsekvens av att vi elektrifierar mer och mer, så tänker jag mig en solcellsanläggning på huset, direkt kopplad till elnätet så att överliven ström kommer andra till del. Kanske renar det mitt samvete lite ändå

Hållbarhet på jobbet

Förutom min officiella roll på jobbet är jag också kvalitetsansvarig och hållbarhetsansvarig och dessa två roller spelar bra ihop tycker jag. Jag sitter med i Koncernledningen och till de mötena tar jag med mig både kvalitets-och hållbarhetshattarna och jag kan konstatera att vi i allt större utsträckning under dessa möten talar om både kvalitet och miljö och det är ett nytt steg som tagits på bara något år. Mycket bra. Och det som är bäst är att vi själva märker att processerna och strukturerna som förbättrar kvalite´n och minskar miljöpåverkan inte är så jobbiga eller tråkiga att ta fram och arbeta efter. Tvärtom, det känns rätt och inspirerande.

Återanvändning effektivast

Ett område vi lanserade i samband med att vi kvalitetscertifierade oss var att aktivera samarbeten för att skapa förutsättningar för att återanvända uttjänt IT utrustning. Det kan vara allt från datorer och servrar, mobiltelefoner och surfplattor, men glädjande nog även nätverksutrustning som är vår grej. Vi lade grunden till bra samarbeten för detta men jag kan konstatera att inte särskilt mycket utrustning kommit tillbaka för att återanvändas. Återvinnas kanske, men det är ur miljösynpunkt ett inte lika effektivt sätt. Men inte dåligt. Därför vill jag slå ett slag för återanvändning. Tänk om det finns någon som inte har precis lika höga krav och behov som du, som kan ta över din utrustning, efter att den gåtts igenom och fräschats upp förtsås. Tänk bara.

Tjänst i hållbarhetens tecken

Cuebid är nog inget hållbarhetsföretag i så mångas ögon, knappt ens mina egna. Men så kommer jag att tänka på att vi faktiskt har ett starkt hållbarhetserbjudande till våra kunder. Våra tjänster!

Tjänst, ja alltså nätverk-brandvägg-WLAN-Cybersecurity osv. SOM TJÄNST. Det är ju ett utmärkt exempel på hållbarhet. ”One to many”. Varför skall det stå en burk för varje lösning hos er kunder, när en lite större burk, som kan ännu mer, kan stå hos oss och utnyttjas av flera kunder, samtidigt som den övervakas och förvaltas av våra kompetenta tekniker och konsulter som säkerställer driften. Upp till 24×7. Hållbarhet var ordet, men även cybersäkerhet.

Vi har egentligen just börjat vår resa mot hållbarhet. Miljöcertifieringen satte tonen och vi fortsätter genom att se över bilparken och sedan jobbar vi oss framåt. Men med pandemin som katalysator har vi redan nu också drastiskt minskat vårt resande, nästan ner till noll, i alla fall när det kommer till flygresor. Och resorna till möten med våra kunder har också minskat dramatiskt till förmån för digitala möten, som ju är närmast 100% miljövänliga och hållbara. Och så kommer det nog att fortsätta. Pandemin satte stopp för 87% av de personliga säljmötena enligt Gartner, 66% av dessa kommer aldrig komma tillbaka. Så av inte helt goda nyheter kanske det ändå blir bra till slut.

Hållbart nog?

Så för att knyta ihop allt detta. På  det personliga planet vill jag byta till en elektrifierad bil, sätta upp solpaneler men i ärlighetens namn kanske fortsätta att resa till solen. Jag hoppas miljövännerna förlåter.

På jobbet känns det som att vi börjat en bra resa mot att göra det vi kan för att minska vår miljöpåveran och förbättra hållbarheten, men förändringen sker kanske inte jättefort. Kan 2022 bli året då vi kommer upp i planing? Hoppas det.