Inte bara barnslig lek!

av | Blogg

De flesta tänker genast och spontant på skolgården där barn retar, slår eller fryser ut specifika personer i ett återkommande mönster. Men riktigt så enkelt är det inte enligt mig, beroende på sidan om man inte jag varit på båda, så följer det med många människor långt in i vuxenlivet och i värsta fall hela livet.

Det är därför som vi alla måste göra skillnad nu och framåt.

Vad är mobbning?

Utifrån mitt perspektiv är det ganska enkelt, det är helt enkelt ”en upprepad negativ handling mot en individ av en eller flera personer”. Observera att detta sker idag självklart fysiskt och direkt, men nätmobbning är en större fråga än den faktiskt fysiska enligt mig för det sker dygnet runt året runt.

Vad är mobbning?

Som redan nämnt kan det ta hela livet att reda ut i effekterna av att ha blivit mobbad.

Många offer för mobbning lider av:

  • Låg självkänsla
  • Depression
  • Ångest
  • Självmordstankar

Om så är fallet, kommer det naturligtvis påverka personen och hur väl de faktiskt kan bidra i samhället under sitt liv.

Kan vi stoppa mobbning?

Vi måste göra allt vi kan, och det finns naturligtvis oerhört många olika steg att ta i detta.

För mig handlar det om att i första hand PRATA OM DET och våga bryta tystnaden

Avslutningsvis

Mobbning är ett samhällsproblem som påverkar oss alla. Genom att prata om våra egna erfarenheter om det och våga erkänna både om du varit utsatt eller är den som utsatt någon kan vi lära oss av varandra och inte minst hjälpa våra barn att känna sig trygga, älskade och respekterade för den de är!