Videoarkiv

Live med Cuebid - Testa er motståndskraft avseende Ransomware

...

Cuebid Ransomware Ready - Webinar 2021

Ransomware Ready - Webinar 17/12 2021.

Innehåll
Infoblox – DNS-skydd första steget för att bli ransomware ready
Säkerhetsvalidering – Att kontinuerligt kontrollera sin miljö och på förhand vara medveten om risker och tydliga åtgärdsplaner skapar trygghet
Säkerhetsvalidering med ​​​​​​​​​​​​​​Ransomware – Testa er IT-säkerhet med riktiga, harmlösa ransomware
IT-säkerhetsskola – Ubilda användare för att minimera risk för omedvetna beslut ökar risken
Säker Backup – Om du blir drabbad, hur återställer du ditt data
Klientskydd – Ett modernt klientskydd minimerar risken för att enheter blir drabbade oavsett om de är på distans eller inom företagets perimeter
...

Cuebid webinar - Känns det tryggt i molnet?

Det finns stora fördelar med att flytta sin IT till molnet, som t.ex. flexibilitet, lägre kostnader och skalbarhet.Men det måste göras på rätt sätt för att inte äventyra IT-säkerheten. Det viktigaste är att ha en säkerhetsstrategi som täcker in hela IT-miljön, oavsett hur den driftas.En viktig aspekt som många glömmer är att vi fortfarande har ansvar för vårt eget data! Inte molnleverantören, de ansvarar endast för infrastruktur och applikation, om ens det.
Applikationer kan vara felkonfigurerade eller på annat sätt brista IT-säkerhetsmässigt, och när vi har flyttat tjänster och data till molnet gäller det att ha kontroll över identiteter, rättigheter och åtkomst, samt att ha rätt förutsättningar att förhålla sig till aktuella regelverk och policys.Hur säkert är det när våra användare arbetar på distans? Hur har det påverkat riskerna?Och om det händer som helst inte skall få hända – hur får vi visibilitet som gör att vi kan identifiera brister och it-säkerhetsincidenter, och därmed göra något åt problemen? Under detta webinar kommer vi diskutera säker IT-drift i molnet.Säker kommunikation för system och användare, som ger rätt access vid rätt tillfälle. För din säkerhet, tillgänglighet & kontroll.

#webinar #clouddeployment #cuebid
...

Webinar – Känns det tryggt i molnet? #clouddeployment

Vi fortsätter att identifiera risker och möjligheter med molnet. Detta Webinar vänder sig till dig som dagligen jobbar med eller ansvarar för IT-drift i molnet eller i ditt egna datacenter. Webinar 29 oktober 13:00 – 14:00. #clouddeployment ...

Testa din IT säkerhet

AUTOMATISK SÄKERHETSVALIDERING
Vår automatiska penetrationstestplattform, som bygger på Pentera, fokuserar på det inre hotet och härmar hackarens attack – automatiserar upptäckten av sårbarheter och utför etiska intrång (Ethical Hacking), samtidigt som det säkerställer en oavbruten nätverksdrift. Detaljerade rapporter produceras tillsammans med föreslagna saneringar, ett steg före hackarna.
...

Varför behöver man tänka på Business Continuity Management?

Ett BCM-program är som en försäkring. Det är en garanti för att om en störning av något slag eller allvarlighetsnivå uppstår, kommer företaget att överleva med minsta möjliga effekt.
Syftet med Business Continuity Management är att säkerställa att de kritiska processerna kan motstå störningar och därmed uppnå sina mål
Vi presenterar vår syn på detta viktiga arbete samt dess kritiska komponenter

• För att bättre kunna hantera förluster av delar av, eller hela, den operativa förmågan
• Skydda organisationens intressenter, rykte, varumärke och värdeskapande aktiviteter
• Vägleda organisationen att efter avbrott reagera, återställa och återuppta verksamheten i en i förväg definierad omfattning

Att bestämma det verkliga värdet av ett kontinuitetsprogram ligger i förmågan att svara på en enda fråga:
Kommer det att fungera när jag behöver det?

Sentinel One berättar också om sina lösningar för att skapa säkra klienter och minska externa hot, och vi kommer också att lyfta fram kundcase som beskriver hur deras lösning skapat helt nya förutsättningar för IT avdelningar att snabbt återhämta sig efter en attack eller att ett ransom ware låst tillgången till data.

Läs mer på www.cuebid.se!
/ Cuebid
...

Första halvårets sista #livemedcuebid HÄNG MED!

Tillsammans med mina kollegor sammanfattar jag första halvåret 2021. Och berättar om vad som komma skall till hösten. Ta en stund för ett lyssna in på ett trevlig samtal och givetvis hoppas jag på att DU är med i dialogen.

Varmt välkommen!
...

Supply Chain attacker med Sentinel One

En intervju med Sentinel Ones Nils von Greyerz.
Nils arbetar som Solution Architect på Sentinel One och kommer i denna intervju prata om Supply Chain attacker.

Läs mer på www.cuebid.se eller hör av dig till info@cuebid.se
...