Videoarkiv

#livemed Cuebid sammanfattning H1 2022

Jag och Björn Svanström sammanfattar vinterns och vårens Live med Cuebid innan vi tar semester och kommer tillbaka med nya kunskapsfokuserade Live efter sommaren. ...

#livemedCubeid & Microsoft

Microsoft har under många år tagit stora steg mot att leverera en egen fullskalig säkerhetslösning. Där tjänster ifrån en säkerhetspartner skapar en oerhört bra basnivå. För att börja närma oss ämnet kommer Niklas Westermark (Cuebid) & Oskar Kjellberg (Microsoft) bjuda på kunskap om Microsoft Defender. ...

Cuebid Tjänst - Säker Klient

Cuebid har skapat en säker helhetslösning för alla stationära och bärbara datorer där du som kund kan känna dig helt trygg med att alla dina grundläggande krav och behov kring IT hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Kompletterad med marknadens mest användarvänliga och produktivitetshöjande applikationer så underlättar vi arbete och samarbete i er verksamhet och skapar förutsättningar för hög produktivitet. ...

Cuebid Tjänst - Säkert Datacenter

Cuebid har byggt säkra datacentertjänster sedan 2010. Dagens molnbaserade datacentertjänster innehåller allt från virtuella servrar, lagring, backup, dedikerad fysisk serverkapacitet och mycket mer. Du hyr den kapacitet och de tjänster du behöver av oss och kan nyttja tiden till din kärnverksamhet. Som kund betalar du en fast månadsavgift och kan enkelt skala systemet efter ditt behov. ...

Cuebid Tjänst - Säker Plattform

Cuebid har byggt en cybersäker infrastrukturell hybridplattform för alla verksamheter som hellre vill fokusera på sin egen kärnverksamhet än på IT. Cuebids plattformstjänst är heltäckande och inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter från klient, nätverk, brandväggar till kommunikationslösningar och datacenter där vi ser till att all IT fungerar. Plattformen driftas, övervakas och förvaltas av Cuebid Operation Center som även fungerar som våra kunders egen IT-avdelning och single point of contact – SPOC – till en fast månadskostnad. Cuebid baserar sin arbetsmetodik på ITIL och följer informationssäkerhetstandarden ISO27001. ...

#livemedcuebid 6 Maj - Rekryteringsmånad

Jag kommer intervjua Niklas Westermark om hur hans första 2 månader varit som "ny" på Cuebid. Vad har varit, bra roligt och vart kan vi förbättra oss?

För dig som vill veta mer innan du tar kontakt om hur det är att börja arbeta på Cuebid!
...

Digital experthjälp - av Cuebid

En hållbar leverans av mänsklig kompetens helt digitalt, detta för att göra det bättre för dig och er verksamhet. Detta går att göra genom korta behovsanpassade insatser på ner till 2 timmar ända till ett abonnemang som utgår ifrån era behov. ...

#amazingmission 2022 by Cuebid

Cuebid om Säkerhet i Hybrid/Cloud-miljöer
F5 presenterar sina lösningar
Cuebids fokus för Cybersecurity
Cybersecurity – lösningar från Infoblox
Cybersecurity genom omfattande Penetrationstester – Pentera
ZeroTrust tillsammans med Fortinet
...

#livemedcuebid - Säker kommunikation SDWAN

Hur säkert är ert nätverk?

Nya arbetssätt kräver säkrare kommunikation.
...