Applikationssäkerhet – vems ansvar är det?

av | nov 9, 2021 | Cybersäkerhet

Henrik Gyllkrans

En gång i en grå forntid så hade man en ganska naiv syn på IT-säkerhet, men man insåg med tiden att man var tvungen att revidera den synen. Saker som brandväggar och antivirusskydd på klienter blev en normal del av IT-miljön men allteftersom de metoder som används av personer med ont uppsåt förfinades så blev behoven av säkerhetslösningar allt fler. Till slut blev man tvungen att inse att tekniska lösningar inte räckte hela vägen – säkerheten var väldigt avhängig användarnas säkerhetsmedvetande, även känt som layer 8 bland nätverksfolk. Kloka av många bittra erfarenheter insåg man att IT-säkerhet var allas ansvar. Lyckligtvis är inte det längre något som anses som revolutionerande, även om exekveringen av den visionen kanske inte alltid når ända fram. På det stora hela har vi kommit långt.

Eller har vi det?

De senaste åren har jag varit ganska fokuserad på applikationssäkerhet, specifikt genom att jobba med applikationsbrandväggar, och stundtals känns det som om jag tagit ett kliv bakåt i tiden. En applikationsbrandvägg, för den som inte känner till begreppet, är en enhet som tittar på trafik till och från en webapplikation och avgör om den trafiken kan innebära ett hot mot applikationens säkerhet. På samma sätt som en traditionell brandväggs uppgift är att bara släppa in trafik till godkända IP-adresser på godkända portar så är applikationsbrandväggens uppgift att bara släppa in legitima anrop från legitima klienter. Det låter ju säkert bra så här långt men en brandvägg, oavsett vilket lager den jobbar på är bara så bra som den tillåts vara. Om man tvingas öppna upp hål i sitt försvar så blir naturligtvis försvaret inte lika effektivt. Därför blir det lätt att man skruvar sig lite i obehag när man stöter på applikationer som aktivt utnyttjar tekniker som används för att hacka webapplikationer som en del av sin normala funktion, och man kan till och med ombes att konfigurera applikationsbrandväggen så att den inte ska titta efter den typen av attack eftersom ”applikationen behöver det för att fungera”. Det hela får mig att vilja fråga applikationsutvecklaren om han möjligtvis känner Bobby Tables?

Man skruvar sig lite i obehag när man stöter på applikationer som aktivt utnyttjar tekniker som används för att hacka webapplikationer som en del av sin normala funktion

Problemet som detta medför kan visserligen minimeras genom att noggrant kolla exakta parametervärden i anrop så att bara de ”godkända attackerna” tillåts, men handen på hjärtat – om en applikation designats med det här hålet, hur mycket är vi villiga att satsa vår säkerhet på att det inte finns ett oförutsett kryphål i den filtreringen? Det känns lite som att slå hål på borgmuren och spika igen det med några överblivna plankor – knappast det försvar vi vill visa upp mot motståndaren.

Så varför finns det här problemet då? Det är lätt att bestämma sig för orsaken till ett problem och bli blind för alla andra faktorer som påverkar, men om jag skulle komma med några olika gissningar skulle jag lägga fram tidsbrist som en potentiell orsak. I hetsen över ny funktionalitet och deadlines som hänger som mörka moln över tillvaron så kanske utvecklarna inte ges tid att skapa mer gedigna lösningar utan är tvungna att ta till enkla utvägar. Tillverkarna av applikationssäkerhet kan absurt nog också bära en del av skulden: Jag har lyssnat på föredrag där tillverkaren menar att utvecklarna inte ska bry sig om applikationssäkerhet utan lämna det till applikationsbrandväggen, utan att inse att resultatet av det resonemanget är precis det ovan nämnda scenariot där man måste öppna upp hål för att applikationen ska fungera. Okunskap eller brist på förståelse finns också med på ett hörn.

Men för att återanknyta till frågan som jag inledde med, vems ansvar är applikationssäkerhet? Föga förvånande så har inte svaret ändrats nämnvärt jämfört med traditionell IT-säkerhet – det är fortfarande allas ansvar! Applikationsanvändaren har sitt ansvar i god lösenordshantering och genom att anamma teknologier som multifaktorsinloggning etc. Utvecklaren har sitt ansvar att inte skapa något som kräver att man måste tumma på säkerheten för att det ska fungera och vi som konfigurerar perimeterskydd för applikationer har vårt ansvar att inte släppa in attacker till att börja med.

Så gör oss alla en tjänst och dra ditt strå till stacken för att inte ge Bobby Tables en VIP-biljett till nästa produktrelease.

/Henrik Gyllkrans

Senaste artiklarna
Kategorier

DIGITAL EXPERTHJÄLP

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig, och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli!

Log4Shell – så skyddar du dig

Log4Shell – så skyddar du dig

Nu är det dags för ett blogg-inlägg igen. Denna gång vill jag skriva några rader om förra veckans händelser kring log4shell. Vad är då log4shell och varför är det en så allvarlig sårbarhet? Log4shell är namnet på själva attacken, sårbarheten ligger i ett...

Next Gen Account Manager

Next Gen Account Manager

Om Cuebid Cuebid är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2009 växt till en väletablerad och nationell aktör inom nätverk-och säkerhetstjänster som kompletteras med 24/7 helpdesk-och supporttjänster, kompetensledande konsulter, IT utbildningar och ett starkt sälj-...

region stockholm säkrar sina tjänster

region stockholm säkrar sina tjänster

Sveriges största regionala vårdgivare säkrar sina tjänster med ökad prestanda och tillförlitlighet till lägre kostnad. Cuebid har bidragit med design och arkitektur, konsult- och specialistkompetens vid installation, konfiguration, uppgraderingar och incidenter,...

Låt den rätte komma in (eller ut)

Låt den rätte komma in (eller ut)

Min kollega och vän skrev för ett par veckor sedan om vikten att kunna återställa förlorat data och vikten av att ha planerat för återställning, design och automatisering för att kunna återställa data. Och som Fredrik nämner så är det bara en pusselbit i kampen mot...

VMworld 2021: ”We’re proud to announce…”

VMworld 2021: ”We’re proud to announce…”

Aldrig tidigare har jag vart med om så mycket nyheter under VMworld! Ett tag blev det nästan komiskt att varje talare på den inledande ”General Session” och respektive keynote sa just frasen ”We’re proud to announce…”. General Session var för övrigt var en av de bästa...

Kaseyaattacken i retrospekt

Kaseyaattacken i retrospekt

När jag gjorde värnplikten, känns som hundra år sedan nu, så fanns det en allmänt vedertagen ”sanning”. Fienden skulle landsätta sina trupper i Sverige på midsommarafton, när minst halva befolkningen var satt ”ur stridbart skick”.  Det här var bland det första...