region stockholm säkrar sina tjänster

av | Kundcase

Sveriges största regionala vårdgivare säkrar sina tjänster med ökad prestanda och tillförlitlighet till lägre kostnad.

Cuebid har bidragit med design och arkitektur, konsult- och specialistkompetens vid installation, konfiguration, uppgraderingar och incidenter, registrering och eskalering av ärenden via Cuebid Helpdesk/Operations Center. Vi har genomfört utbildningar och workshops för personal hos Region Stockholm samt leverans av samtlig utrustning från Fortinet.

”Innan uppgraderingen var det svårt att föreställa sig hur vi skulle uppfylla de fem niorna (99,999%)  i tillgänglighetsmålen vi behövde nå för alla våra nättjänster. Men med hjälp från Cuebid och vårt lokala Fortinet-team har vi inte bara uppnått detta utan vi har även framtidssäkrat våra kapacitets- och prestandakrav och har fått en ny nivå av kontroll och visibilitet, vilket gör oss säkra på vår förmåga att fortsätta göra så.” – Andreas Bonin, Nätverksspecialist, Region Stockholm

Som en av Europas största vårdgivare erbjuder Region Stockholm högkvalitativ vård för regionens två miljoner medborgare via ett nätverk av cirka 1 200 vårdcentraler. Vårdgivaren har byggt på en framgångsrik kostnadsbesparande distribution av FortiGate Next-Generation Firewalls (NGFW) vid ett av sina traumacenter och har utökat Fortinets infrastruktur till alla sina fyra sjukhus och sina två datacenter. Managerat via Fortinet Fabric Management Center, med hotinformation från FortiGuard Labs, säkerställer FortiGate NGFWs att Region Stockholm kan stödja ett högpresterande nätverk av kritisk vårdutrustning och administrativa system parallellt med praktiska offentliga Wi-Fi-tjänster.

Lösningens fördelar:

  • Uppnått tillgänglighetsmålet på 99,999% för nätverket genom en 20-faldig kapacitetsökning och förbättrad motståndskraft
  • Ökad visibilitet och enkel management ger ökad säkerhet och effektivare problemlösning
  • Sänkt total ägandekostnad genom minskad kapitalinvestering och minskade driftskostnader
  • Förbättrad intern riskhantering genom att förhindra lateral spridning genom adaptiv kontextmedveten segmentering

”Säkerhet är uppenbarligen en nyckel oro för oss på sjukhusen, fortsätter Andreas Bonin, där vi har offentliga Wi-Fi tjänster som körs bredvid utrustning för kritisk vård, t.ex. MR -skannrar och andra medicinska enheter, som alla kräver säkra nätverksanslutningar, förutom hundratals andra sjukvårdssystem. En FortiGate NGFW hanterar all denna segmentering, förstärker säkerheten runt den kritiska utrustningen och tillhandahåller höghastighetsanslutningar där så krävs.”

Bandbredd till de båda datacenterna ökades från dubbla 500 MB -länkar till dubbla 10 GB -länkar, vilket ökar genomströmning, prestanda och säkerhet för de otaliga nättjänster som sjukhus förlitar sig på.

”En osmidig begränsning av den tidigare lösningen var att endast en person, den utsedda administratören, kunde göra ändringar i konfigurationen när det behövdes”, förklarar Andreas Bonin, ”FortiManager´s, åtkomstpolicyer kan nu tilldelas med mer detaljerad information, vilket gör det möjligt för oss att dela uppgifter mellan teamet och lösa problem mycket snabbare. ”

FortiManager förser nu nätverksteamet med automatiserad och centraliserad hantering från en enda konsol för fullständig administration och visibilitet av alla 48 NGFW med strömlinjeformad provisionering och innovativa automatiseringsverktyg.