Check Point släpper en ny version, R81

av | Cybersäkerhet

Check Point precis har släppt version R81 av sin säkerhetsplattform. Som alltid med nya versioner från Check Point kommer många nyheter och funktioner för att underlätta arbetet med IT-säkerheten. I detta inlägg kommer jag belysa några av nyheterna som jag kommer ha nytta av. 

Infinity Threat Prevention
Med denna funktion bestämmer man vilken typ av nätverk man har (Perimeter, Öst-Väst, Internt nät, Gästnät, Hög Säkerhet) och med ett klick ställs säkerhetsparametrar in för att passa just det specifika nätet. Givetvis kan man om man vill även finjustera efter sina egna behov också.

HTTPS inspektion
TLS 1.3 är supporterat för att hantera SSL-inspektion.

Policy installationer
Äntligen kom funktionen som gör att installationer av policys kommer gå snabbare!

Funktionen heter Accelerated Policy Installation och baserat på vad som har förändrats avgör om en snabb installation kan göras eller ej. Vad jag läst så skall många av de små förändringar vi alla gör snabbt kunna implementeras. Objektförändringar som innebär en NATning kommer fortfarande kräva en full installation.

Flera policyinstallationer samtidigt
Man kan nu installera flera policys samtidigt, både som enskild administratör och om man har flera administratörer samtidigt.

NAT regler
I NAT regler går det nu använda mer typer av objekt såsom Domain objekt, Updatable objekt och DataCenter objekt.
Det finnas även Hit Count för NAT regler.

VSX
Om man använder VSX kan man i R81 använda virtuella routrar även i VSLS.

QoS, DNS och proxy servrar kan konfigureras per virtuellt system.

VSX gateways och cluster kan hanteras med management APIt.

CloudGuard Controller
Det finns nu support för att kommunicera med Kubernetes för att läsa in DataCenter objekt och Vmware vCenter version 7 är supporterat.

Andra bra saker jag ser vi kommer ha nytta av
Man kan nu uppgradera både gateways och cluster direkt från SmartConsole, detsamma gäller för att VSX miljöer.
Det finns flera funktioner i Management APIt som gör att man kan automatisera mera funktioner.
Change Reports i SmartConsole, rapporter kan genereras som visar förändringar mellan två revisioner av policys.

Då versionen precis är släppt väntar jag lite med att uppgradera produktionsmiljöer men i nästa vecka tänker jag börja labba lite för att lära mig mer om de nya funktionerna.

Om ni vill veta mer om vad just version R81 kan hjälpa er med eller om ni har andra frågor gällande Check Point finns jag här för er.

Tomas Fridén, Chief Security Architect, Cuebid Väst AB