Cuebid AB förvärvar Egloo System AB

av | Pressrelease

Svenskägda cybersäkerhetsgruppen Cuebid förvärvar data-center och cloudspecialisten Egloo System.

Cuebid koncernen har tecknat avtal avseende förvärv av Egloo System AB.

Förvärvet stärker Cuebids position som en av Sveriges ledande tjänsteoperatörer och systemintegratörer inom säkra datacenter och cloud leveranser. Genom förvärvet stärker Cuebid sitt erbjudande inom:

  • Säkra automatiserade Datacenter lösningar & tjänster
  • Säkra automatiserade Cloud lösningar & tjänster
  • Säkra automatiserade Hybridmiljöer.
  • Utökat tjänsteerbjudande hos Cuebid Cloud Services.

Egloo System är ett tekniskt kompetenscenter som förser många krävande svenska organisationer med anpassade Datacenter och Cloud leveranser från marknadsledande leverantörspartners.

Egloo omsatte ca 55 Mkr 2022 och teamet på 11 personer förstärker Cuebids organisation i Solna.

Kenneth Steinholtz VD Egloo System säger följande om sammanslagningen:

Samgåendet med Cuebid ger oss resurser, kompletterande produkter och tjänster för att kunna er-bjuda kunderna en starkare och bredare leverans. Vi ser fram emot att komma igång med affärerna tillsammans med alla nya kompetenta kollegor samt möjligheten att fördjupa samarbetet med koncernens kunder över hela Sverige.

Johan Malmberg Cuebid Holdings VD säger följande om förvärvet:

Detta är ett viktigt steg för Cuebid att bli Sveriges ledande leverantör inom säkert Datacenter och Cloud. Förvärvet stärker Cuebids kompetens, erbjudande och leveransförmåga inom dessa strategiska områden. Vidare hjälper det koncernen signifikant i våra nationella leveranser mot några av Sveriges mest krävande branschvertikaler. Vi är imponerade av vad teamet på Egloo åstadkommit och ser fram emot att kunna skapa ännu större värden för våra gemensamma kunder framgent.

För mer information kontakta:

Johan Malmberg VD Cuebid AB, 0735207147 johan.malmberg@cuebid.se

Kennet Steinholtz VD Egloo System AB, 0735197114 kenneth.steinholtz@egloo.se