ISO27001 certifierade

av | Blogg

Cuebid har under 2022 arbetat vidare med vårt kvalitetsledningssystem. Som en del i detta har det lagts mycket fokus på att säkerställa att våra tjänster är ISO27001 certifierade.

Det är med stolthet som vi nu kan presentera att vi blivit tilldelade vår ISO27001 certifiering för Cuebid koncernen och alla ingående tjänster, och inte minst har vi en koncerngemensam process för att hela tiden arbeta proaktivt i vårt informationssäkerhetsarbete.

Denna certifiering underlättas mycket av arbetet som tidigare var gjort avseende Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas där vi sen tidigare är och upprätthåller vårt arbete allt för att hela tiden bli bättre i våra leveranser till våra krävande kunder