Varför behöver man tänka på Business Continuity Management?

Varför behöver man tänka på Business Continuity Management?

Ett BCM-program är som en försäkring. Det är en garanti för att om en störning av något slag eller allvarlighetsnivå uppstår, kommer företaget att överleva med minsta möjliga effekt.
Syftet med Business Continuity Management är att säkerställa att de kritiska processerna kan motstå störningar och därmed uppnå sina mål
Vi presenterar vår syn på detta viktiga arbete samt dess kritiska komponenter

• För att bättre kunna hantera förluster av delar av, eller hela, den operativa förmågan
• Skydda organisationens intressenter, rykte, varumärke och värdeskapande aktiviteter
• Vägleda organisationen att efter avbrott reagera, återställa och återuppta verksamheten i en i förväg definierad omfattning

Att bestämma det verkliga värdet av ett kontinuitetsprogram ligger i förmågan att svara på en enda fråga:
Kommer det att fungera när jag behöver det?

Sentinel One kommer också att berätta om sina lösningar för att skapa säkra ”klienter” och minska externa hot, och vi kommer också att lyfta fram kundcase som beskriver hur deras lösning skapat helt nya förutsättningar för IT avdelningar att snabbt återhämta sig efter en attack eller att ett ransom ware låst tillgången till data.

Webinariet vänder sig till dig som på något sätt har ansvar för företagets resurser, personal, processer, resultat eller andra funktioner som kräver att hjulen snurrar på som vanligt trots att en allvarligare störning eller incident inträffat.
Anmäl dig här: https://www.linkedin.com/events/varf-rbeh-vermant-nkap-business6800391558580453376/

Välkommen!

/ Cuebid