Webinar – Känns det tryggt i molnet?

Webinar – Känns det tryggt i molnet?

Välkommen på Webinar med temat “Cloud Deployment”

Det finns stora fördelar med att flytta sin IT till molnet, som t.ex. flexibilitet, lägre kostnader och skalbarhet.Men det måste göras på rätt sätt för att inte äventyra IT-säkerheten. Det viktigaste är att ha en säkerhetsstrategi som täcker in hela IT-miljön, oavsett hur den driftas.En viktig aspekt som många glömmer är att vi fortfarande har ansvar för vårt eget data! Inte molnleverantören, de ansvarar endast för infrastruktur och applikation, om ens det.
Applikationer kan vara felkonfigurerade eller på annat sätt brista IT-säkerhetsmässigt, och när vi har flyttat tjänster och data till molnet gäller det att ha kontroll över identiteter, rättigheter och åtkomst, samt att ha rätt förutsättningar att förhålla sig till aktuella regelverk och policys.Hur säkert är det när våra användare arbetar på distans? Hur har det påverkat riskerna?Och om det händer som helst inte skall få hända – hur får vi visibilitet som gör att vi kan identifiera brister och it-säkerhetsincidenter, och därmed göra något åt problemen? Under detta webinar kommer vi diskutera säker IT-drift i molnet.Säker kommunikation för system och användare, som ger rätt access vid rätt tillfälle. För din säkerhet, tillgänglighet & kontroll.

AGENDA

Webinar 29 oktober 13:00 – 14:00.
Följ med på en givande timme med följande innehåll:

  • Säkerheten till molnet – Räcker molnleverantörernas WAF tjänster?
  • Säkerheten i molnmiljön
  • Hur säkra upp “end points” virtuella maskiner och containers?
  • Accesskontroll och rätt behörigheter
  • Hur kan sårbarhetstest / penetrationstest skapa större säkerhet?
  • Compliance
  • “Post incident analysis” – Skapa en bra tidslinje, vad hände och när?

Här sänds webinaret:

http://go.upsales.com/ls/click?upn=mj5V-2Fpla2OIPUSIKWALzAKVT3Yuzjy5u2TEryyyVIp9kbq4KfPm0uSq5aVbAPSZ0yFbPB4qtyRIZ58RuX-2B-2FKsShM2JywBRCq1kdmGvbZmYSO1tFt-2BWfhEIPLJFA8ckFUHxYBOESVsZ9afmif2ePuBF8YbUgroTsQlK25UR9dq0FePN2aT2GzYww1bE1P1ENRkefbq8v1BrLmuOa6qmgMmnHzE9x7L99dNTnrboa4xcPNzmVNlUK4pljxeVl0tIfOccgaGz40W5VvcgwPZFC6AtCgpvSa2u0ym-2BV893T517Tk6n-2Bek4YZT0t1nxpwZvvCN6dOoJd9EmlC2HhcHczQbshIETEpGW-2Fc-2B3duDtD714w9SBb-2Fu-2FAW0vyHS2DM9gnB9YHExm8NR7P5mfPvMm2qTbMwTVimAx0V0dX4-2BX-2BgfqfAYLGZH5fdCAWhvA7Z2leE6eNTQQhhITToEXbCuUGE1w-3D-3DYLOR_lPGuet8-2FJHAYp2C32T3YoytdoNXyW-2FzzsQ6oF1PY3sEje78cft-2FOXsydk6FCzWpArP8Etx5BlXEhQ6I4UmVCVqBwZHj9U5BQcuvtsADqzIC54jr16vjh78MGps1Db5l-2BJnbGnGPctpb2k-2BZUiYjQ64mxWv9XnDFWrbyyE8ECTlfxNrU8wF5nUEn3X5bjSjHwY-2BiDqJoPmjFzAG1Qdoyh0E7GeprFt4btnIZE3ZudKTJOX7fzqAZaUS3IWnk7-2FOPSekv4GJiOfI51Na6nDhKHKGsNfLiATdUj4SgJg0yvfHs-3D