Webinar – Ransomware ready

Webinar – Ransomware ready

VI ÄR ALLA MEDVETNA OM RANSOMWARE, MEN HUR SÄKER ÄR DU PÅ ATT DIN ORGANISATION ÄR REDO FÖR RANSOMWARE?

Alla behöver vi hjälpas åt att utmana de kriminella elementen som rör sig i vår digitala värld.

Det känns tråkigt att det skall behövas, men tyvärr blir fler och fler drabbade. 100% säkerhet finns inte om verksamheten behöver ha en digitalnärvaro på 1 eller flera sätt.

Vi har samlat vår erfarenhet kring de senaste årens utveckling och satt ihop ett ransomware pussel med bitar som passar väl ihop och som var och en ger goda möjligheter att minimera risken och samtliga tillsammans för de som kan/vill tar en till en mycket hög skyddsnivå med låg verksamhetsrisk.
Sammanfattningsvis skulle jag egentligen vilja kalla webinaret Tänk och nyttja alla resurser som finns för att förebygga, utbilda, utmana och inte minst skydda din verksamhet mot buset.

AGENDA

  • Infoblox – DNS-skydd första steget för att bli ransomware ready
  • Säkerhetsvalidering – Att kontinuerligt kontrollera sin miljö och på förhand vara medveten om risker och tydliga åtgärdsplaner skapar trygghet
  • Säkerhetsvalidering med ​​​​​​​​​​​​​​Ransomware – Testa er IT-säkerhet med riktiga, harmlösa ransomware
  • IT-säkerhetsskola – Ubilda användare för att minimera risk för omedvetna beslut ökar risken
  • Säker Backup – Om du blir drabbad, hur återställer du ditt data
  • Klientskydd – Ett modernt klientskydd minimerar risken för att enheter blir drabbade oavsett om de är på distans eller inom företagets perimeter