Hållbarhet skapar lyckliga människor

av | Blogg

Vår marknadsavdelning bad mig skriva en blogg om hållbarhet. Nyfiket ställer jag mig såklart frågan: varför just jag? Är jag inte hållbar? Jag återvinner, jag återbrukar och jag slänger inte mat. Kanske inte borde äta allt på tallriken, förvisso, men jag slänger inte mat.

Så vad skulle jag kunna säga om hållbarhet?

Handen på hjärtat, innan jag läste på om hållbarhet visste jag inte exakt vad det handlade om. Skäms på mig. Hållbarhet är indelat i tre grupper, och det är från dessa tre grupper som FN och världens ledare har de 17 globala hållbarhetsmålen inför 2030.

1. Ekologisk Hållbarhet
2. Social Hållbarhet
3. Ekonomisk hållbarhet

Utöver de tre rubrikerna är det specifikt fyra saker världen ska uppnå:

– Att avskaffa extrem fattigdom
– Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
– Att främja fred och rättvisa
– Att lösa klimatkrisen

Vän av ordning och mitt allmänna intresse så kändes social hållbarhet som den mer abstrakta av de tre grupperingarna, vilket innan jag läste mer om det även visade sig vara fokus för Sverige-rapporten från 2017 “I riktning mot en hållbar välfärd”. Detta kan då sammanfattas genom:

– Ett jämlikt och jämställt samhälle
– Hållbara städer
– En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
– Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
– Hållbara och hälsosamma livsmedel
– Stärkt kunskap och innovation

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” – FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon

Jag tycker ju själv, och min absoluta personliga åsikt är att vi nog är rätt bra ändå när allt kommer kring. Vi är ju verkligen inte sämst, hoppas jag innerligen.

Vad blir då mina reflektioner ur aspekten ”ny som chef” på Cuebid?

Att jag strävar efter jämlikhet och jämställdhet är en självklarhet, det ligger i mitt DNA och min största kritiker sammantaget är min sambo, tätt följt av mig själv. Det är dessutom en av de grundläggande anledningarna till att jag faktiskt är på Cuebid från första början: Jämställdheten. Att vi dessutom bidrar till kunskap och innovation är dessutom självförverkligande. Att vara på ett bolag som inte utmanar både praxis och bransch är inte speciellt spännande, helt ärligt så tror jag de bolagen kommer gå under. Men det är återigen min personliga åsikt.

Innovation är dessutom ett ledord när man är verksam inom cybersäkerhet. Att tro att man inte behöver förändra taktiker och processer när motståndaren gör det är som att be om bekymmer. Vi arbetar dagligen aktivt med att stärka våra kunders motståndskraft mot cyberangrepp, och vi gör det med kunskap och teknik utan att glömma människan som är det fantastiska kittet som får hela leveransen att hålla ihop.

Vi som anställda på Cuebid uppmanas att vårda vår hälsa, kontinuerligt utmana oss själva och hela tiden vara kunskapstörstande. Jag vet ingen på Cuebid som inte varje dag strävar efter att hela tiden bli lite bättre, lite snabbare, lite smartare, lite modigare, lite mer utmanande.

Grunden i social hållbarhet bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. En viktig del i detta för oss är kampen mot mobbing, både barnmobbing och vuxenmobbning.

Ni kan givetvis läsa mer om Cuebids hållbarhetsarbete på vår webb. Mina ord är egentligen bara mina egna reflektioner.

Är vi då bra på Cuebid?

Ja, det är vi. Jag visste det egentligen inte innan jag började läsa in mig ordentligt. Kan vi bli bättre? Ja, det kan man alltid, och det är ju själva kärnan i social hållbarhet: en evig strävan om att aldrig bli nöjd, att hela tiden sträva efter förbättring och att hela tiden våga utmana och våga stå upp för sig själv.

Jag vågar, och jag hoppas innerligt att mina kollegor känner samma sak, för det är tillsammans som vi blir starkare, och det är den enskilda individen som genom sitt eget agerande skapar en hållbar social arbetsplats.

Jag är fan stolt över vad vi gör, hur vi mår och att vår eviga strävan efter jävligt happy kund.

/Niklas Westermark