Har du koll på ditt nät?

av | Cybersäkerhet, Nätverk och komunikation

Hur många switchar har jag? Hur belastad är min Internetförbindelse? Vilka av mina enheter kör en viss release av programvara? Listan kan nästan göras oändlig… Att ha ett bra övervakningsverktyg är inget man skall underskatta, det kan underlätta och stötta din verksamhet mycket, göra ditt dagliga arbete enklare och inte minst, du har en ständigt uppdaterad dokumentation.

Som med mycket annat så finns det en mängd verktyg att välja mellan, vissa är övergripande, andra är bra på vissa saker. En del kan bara fungera och verka inom sitt segment, till exempel VMware specifika verktyg eller andra proprietära verktyg.

Få av dagens övervakningsverktyg kan sätta en bock i kanten på alla krav som man kan förväntas ha. Det slutar ofta med att man har flera verktyg utan integration med varandra, som leder till en hög kostnad och kanske även sämre användning. Som med alla hjälpmedel gör de sällan nytta om man använder dem fel eller inte har tillräckligt med tid/personal som kan hantera dem. Eller ännu värre, man har dem, men de används inte alls.

Verktygslådan

Följande funktioner är enligt mig är viktiga och bra verktyg, kan fungera som stöd och underlätta din vardag;

  • Nätverkskarta – Ett bra verktyg bör kunna generera automatiska nätverksdiagram som har förmågan att uppdateras i realtid och upplysa användaren om det finns larm. Diagrammet skall vara tydligt och gärna ha möjlighet att visa olika lager och kunna zooma in olika objekt eller funktioner. Allt skall bygga på automatisk detektering och inventering.
  • Visibilitet och felsökning – Flera nivåer av spårbarhet och loggar. Gärna komplett med syslog och Netflow. Ovan funktioner kan vara till stor hjälp och kan underlätta i en felsökning eller vid en större incident.
  • Efterlevnad (Compliance) och mjukvaruförvaltning – Om ditt företag skall efterleva t.ex. PCI DSS så kan det krävas en uppdaterad nätverkskarta. Funktioner som kan stämma av buggar eller säkerhetsrisker kopplade till versioner från olika leverantörer.
  • API integration – Möjligheten att integrera med andra verktyg via API, t.ex. incidenthantering, dokumentation eller automatiska händelser som startar p g a ett visst larm. Larmhantering t.ex. via en Teams kanal.
  • Larmhantering – Flexibel larmhantering i flera nivåer, sett till både mottagare och hur en incident kan skickas vidare.
  • Dokumentation – Lagring av konfigurationsbackup och förändring- och revisionshantering. Funktioner som t.ex. kan generera olika slags rapporter, inventarie-, element- och IP-dokumentation m.fl.

Min personliga erfarenhet av olika övervakningsplattformar är att de är duktiga på några nämnda funktioner, sällan alla samtidigt. De mest kompletta är oftast väldigt dyra och komplexa. De kräver stora resurser, både sett till hårdvara och kompetens.

Tänk om…

Cuebid kan erbjuda denna verktygslåda och ta hand om övervakningen av ditt nätverk, sett till ovan nämnda funktioner. En SaaS tjänst där vi kan skräddarsy din övervakning, sett till funktioner och plattformar som skall övervakas, hantering av larm etc. En flexibel lösning där du som kund kan välja mellan en komplett managerad tjänst, hantera den själv eller något mitt emellan.

Vill ni veta mer om lösningen och är mogna för nästa steg, hör av er till undertecknad eller någon av mina kollegor!

Henrik Borg
Senior Solutions Architect
Cuebid Syd AB