Utbildning ITIL 4 och certifiering – 24-26e mars

av | Cybersäkerhet

Vi på Cuebid arbetar kontinuerligt med att förbättra oss själva och hjälpa andra att bli bättre, genom att lära och lära ut. Cuebid arbetar med ramverket ITIL 4 i våra leveranser. 

Det är två intensiva teoridagar, tredje dagen är en dag med fördjupningar och repititioner, egna scenarior och utmaningar. Du får med dig en certifieringsvoucher som du kan använda när du känner dig redo och då certifierar du dig digitalt.

Utbildningen leveras av Harry Repo som under många år arbetat som konsult, utbildning, projektledning, management och governance.

ITIL 
ITIL är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Vi på Cuebid använder ITIL som grund för våra tjänster men även som uppslag för idéer, tankar och förbättringar där vi behöver adaptera våra modeller och möta kunder, leverantörer eller användare. Cuebid leverera certifieringskurser inom ITIL i egen regi, området är föränderligt och vi är med på resan. Vi har partners inom de olika ramverken på marknaden som också gör att vi kan erbjuda regelrätta kurser hos dessa om så skulle önskas. 

PRIS: 13 000 kronor 
DATUM: 24-26:e mars

ANMÄLAN: https://pages.upsales.com/8268u917d378df62446138b9d57f3169507df