Från tryckeri till global logistikpartner

Från tryckeri till global logistikpartner

Elanders transformeras från ett tryckeri till en global logistikpartner med allt från just-in-time-tryck av planscher och anpassade lastbilsmanualer, till lager-as-a-service och partner till webbutiker. Kraven på infrastrukturen har anpassats och måste vara flexibelt,...
Sväva på rosa moln

Sväva på rosa moln

” Molninvesteringarna slår rekord – över 1759 miljarder kronor under 2021 ” Så lyder rubriken på en IDG artikel 7 februari, 2022. En fantastisk utveckling, framför allt för de tre stora, d v s AWS, Azure samt Google. Cloud First strategin, enkelheten och möjligheten...
Log4Shell – så skyddar du dig

Log4Shell – så skyddar du dig

Nu är det dags för ett blogg-inlägg igen. Denna gång vill jag skriva några rader om förra veckans händelser kring log4shell. Vad är då log4shell och varför är det en så allvarlig sårbarhet? Log4shell är namnet på själva attacken, sårbarheten ligger i ett...