Megalive – State of the Nation 2022

Megalive – State of the Nation 2022

Cuebid fortsätter succen under det aningens klichéartade namnet Megalive. När vi för 3 års seden lanserade #megalive var vi hyfsat nya med att samla 100 deltagare digitalt. Sen dess lever vi digitalt i nästa alla event. Och vi vet att det varit uppskattat så därför vill vi precis som tidigare år starta året med något gemensamt.

Radar GroupState of the Nation 2022- RADAR GROUP – Ulf Eliasson

State of the Nation ger årligen en global omvärldsanalys som beskriver den lokala påverkan på IT-ekosystemet. Vilken utveckling ser ”Radar” som mest påverkande lokalt och vilka trender kommer att utmana och/eller skapa nya och unika möjligheter för svenska IT-verksamheter och utnyttjandet av IT under 2022.

Den globala utvecklingen kräver fokus på hållbarhet samtidigt som pandemin håller den ekonomiska utvecklingen som gisslan. Det vilar ett tungt ansvar på vår förmåga att genom digitalisering förändra och vända utvecklingen åt rätt håll. Årets State of the Nation tar upp Radars tankar kring..

GEOPOLITIK, LOKAL POLITIK, EKONOMI, IT-PÅVERKAN OCH IT-PRIORITERINGAR

Paneldebatt

Efter den inledande framtidsspaningen kommer vi tillsammans med några kunder att diskutera aktuella ”Cyber Security” utmaningar vi just nu ställs inför.

Vi välkomnar representanter från Partille Kommun och Sectra till debatten.

2022 års första Event Av kunder För kunder!