Säkerhetsvalidering

av | Blogg

I dagens digitaliserade värld är säkerhet en grundläggande aspekt för alla organisationer. En viktig komponent i en säkerhetsstrategi är säkerhetsvalidering. I denna blogg kommer jag gå igenom vad som innebär med begreppet säkerhetsvalidering, samt hur de kan integreras för att stärka organisationens säkerhetsarbete.

Vad är säkerhetsvalidering?

Säkerhetsvalidering är en bredare och mer kontinuerlig process jämfört med pentest. Det innebär att man regelbundet granskar och verifierar att säkerhetskontroller och åtgärder fungerar som avsett.

Varför är det viktigt?

  • Identifiering av sårbarheterSäkerhetsvalidering hjälper organisationer att identifiera säkerhetsbrister innan de kan utnyttjas av angripare. Detta är avgörande för att förhindra dataintrång, informationsläckor och andra säkerhetsincidenter som kan få allvarliga konsekvenser.
  • Förbättring av säkerhetsåtgärderGenom att regelbundet genomföra dessa tester och valideringar kan organisationer förbättra sina säkerhetsåtgärder och anpassa dem efter nya hot och sårbarheter. Detta innebär att säkerheten ständigt utvecklas och förbättras.
  • Efterlevnad av regelverkMånga branscher har strikta regelverk och standarder för informationssäkerhet. Exempel på dessa är bland annat NIS2, GDPR och CER. Genom att implementera regelbunden säkerhetsvalidering kan organisationer säkerställa att de uppfyller dessa krav och undvika eventuella böter.

Alltså…

Säkerhetsvalidering är kritiska komponenter i en omfattande säkerhetsstrategi. Pentera är ett utmärkt verktyg för att se de nuvarande IT-säkerhetsutmaningarna, hur dessa kan

åtgärdas och kontinuerligt se till att alla resurser är säkra mot gamla, som nya sårbarheter. Genom schemalagda och skräddarsydda attackscenarion kan ni testa företagets och resursernas motståndskraft dag som natt. I en värld där cyberhoten ständigt utvecklas är det avgörande att ha en proaktiv och adaptivt säkerhetsarbete för att skydda känslig information och upprätthålla förtroendet hos kunder och intressenter.

/Albin Lundin