Automatiskt SIEM

Den gamla skolans  SIEM och logghanterings- system genererar en överväldigande mängd larm som vart och ett behöver undersökas. 

Detta utgör ett mycket stort problem för IT-säkerhetspersonal då det är en mycket tidskrävande process att validera och kontextualisera dessa larm. 

Analytikerna måste manuellt konvertera frågeställningar  och idéer till ett komplicerat så kallat sökspråk för att kunna få svar på frågor som

  • Vilka andra har utfört liknande handling?
  • Vilka övriga enheter har det aktuella kontot haft åtkomst till?
  • Är detta beteende normalt eller inte för andra i organisationen i liknande roller?
  • Vid vilken tidpunkt brukar dessa händelser normalt ske?
  • Brukar en viss process exekveras från en temp-katalog?

Allt ovan och mycket mer besvarar Exabeam helt automatiskt åt er, vilket resulterar i en enorm besparing av tid och resurser.

Advanced Analytics

Exabeam adderar ett intelligenslager ovanpå ert insamlade data och analyserar varje människa, servicekonto, server eller laptop i er organisation

På detta sätt kan man upptäcka och montera mycket avancerade incidenter, vilket annars är omöjligt i en klassisk SIEM

Exabeam User Behavior Analytics lösning (Advanced Analytics) använder en patenterad kombination av sk ”Sessions Monitorering” och ”Stateful User Tracking ™”. 

Beteendeanalys och riskpoäng adderas till användare och enheter för att på så sätt automatiskt beräkna sannolikheten för en attack samt hjälpa analytikerna  att prioritera. 

Denna världsledande teknik fokuserar på beteendeanalys och minimerar de annars så tidskrävande och svåra stegen för att skriva, underhålla och validera så kallade korrelationsregler som annars är basen i en klassisk SIEM lösning (som inte är beteende baserad)

Advanced Analytics sammanfogar och skapar automatiskt händelsetidslinjer (Smart Time-Lines). Dessa  inklusive både normalt och onormalt beteende. 

Detta minimerar de manuella svåra och tidskrävande processerna som säkerhetsanalytiker annars måste lägga på den initiala utredningen. 

Ökad produktivitet bland analytiker är ett av de största mätbara värderna som Exabeams kunder uppnår tillsammans med den kraftigt förbättrade förmågan att upptäcka hot.

Statistisk analys

Statistisk analys är ryggraden för Exabeams beteendebaserade riskanalys. Metoden baseras på profilering av användares och enheters historiska aktiviteter. 

Profiler skapas automatiskt för varje användare och enhet i er organisation. 

Exabeam har över femhundra fördefinierade olika typer av profiler för att kunna monitorera varje användare eller enhet inom organisationen.

Dessutom skapas så kallade peer-baserade profiler, liksom organisationsnivå profiler för att kunna jämföra enskilda individers beteende med gruppers beteende

Maskininlärning

Maskininlärning är en metod som används i kombination med den statistiska analysen för att kunna skapa mycket komplexa modeller och algoritmer, detta för att kunna identifiera  de mest avancerade hoten och avvikelserna. 

Cuebid och Exabeam – Behöver er input här

Cuebid är certifierad PS och XX Exabeam partner. 

Vi har stor erfarenhet av att sköta den operationella biten av säkerhetssystem så kunden kan fokusera på användandet

Våra konsulter har stor erfarenhet av system så som Microsoft AD, EDR, Molntjänster, Remote Access vilka utgör viktiga datakällor för säkerhetsanalys