Cuebid Security Awareness

Säkerhetsutbildning för era anställda

Cuebid Security Awareness ger dig en plattform för öka säkerhetsmedvetandet hos dina anställda.

Hoten från hackare och spammare blir allt mer organiserade och går mot en allt högre affärsmässighet. Men de yttre hoten mot informationssäkerheten är fortfarande ett litet problem jämfört med de inre.

Det största problemet är så kallad social engineering, social ingenjörskonst, där någon utifrån lurar till sig information. Det är även ett stort problem att anställda inte har tillräckligt stor förståelse för vad informations­säkerhet egentligen handlar om, och hur de kan bli utnyttjade.

Med Cuebid Security Awareness kan du utbilda dina anställda, och se till att öka medvetenheten. Det gör ditt företag säkrare, konkurrenskraftigare och mer produktivt.

Till detta kommer att vi månadsvis har möten där vi tillsammans med er går igenom resultaten och om det behövs föreslår förbättringar både avseende kommunikation till användare men även i de fall där vi kan se att det ändrats något på Cybersäkerhetsmarknaden som är av sådan art att det skulle passa på just det beteende som era slutanvändare har för att ytterligare förbättra och förstärka er IT-säkerhet. 

Till utbildningspaketet får ni även korta ”posters” för att kunna använda internt i information till alla era slutanvändare inom samtliga utbildningområden. Vi kan givetvis hjälpa er att få med er logotyp i dessa alternativt att ni gör det själva. De är fria för er att använda i er interna kommunikation. 

Vi erbjuder även ett standard paket med videofilmer inom följande områden:

 • Länkar och domäner 
 • Phishing – email och webb 
 • Falska e-post och VD-bedrägeri 
 • Skadlig kod i allmänhet 
 • Ransomware 
 • Social Engineering 
 • Trojaner och Adware 
 • Säker surfning 
 • Fysisk IT-säkerhet 
 • Wifi och nät (BYOD) 
 • Lösenord 
 • Office dokument och Macron