Effektiv fillagring med Qumulo

Fundera på följande fyra frågor:

 • Har ni 100TB+ ostrukturerad fildata som företaget tjänar pengar på?
 • Har ni med nuvarande lösning utmaningar med att identifiera prestanda-, kapacitets- eller säkerhetsproblem INNAN de påverkar produktionen?
 • Känner ni er oroliga för hur enkelt ni kan skala upp lösningen vid ett nytt projekt?
 • Har ni funderat på att optimera användandet genom att flytta data mellan datacenter och cloud?

Om minst en av ovanstående frågor besvarats med JA så ber vi er läsa vidare om hur en lösning baserad på Qumulo kan hjälpa även er!

Qumulo startades 2012 av tre veteraner från Dell EMC Isilon, numera kallat PowerScale. De såg en framtid där en massiv ökning av ostrukturerad fildata inte skulle gå att hantera med dagens verktyg. Inte ens med Isilon, som var byggt på en gammal grund och därför inte går att göra tillräckligt skalbart för att klara framtidens datamängder. De skapade ett nytt filsystem från grunden, anpassat för ”oändlig” skalbarhet och snabb access av fildatat för t.ex. Machine Learning eller dataanalys i realtid– Qumulo Hybrid File System(QHFS).

I korthet är Qumulo en mjukvarubaserad lösning. Det gör den hårdvaruagnostisk, dvs. den trivs lika bra på en HPE Apollo 4000 som i ett publikt moln.

LAGRA

Qumulo Scale – Skala lösningen dynamiskt för att tillfredsställa behoven för samarbete, fildelning, rendering och lagring/arkivering.

Enkel implementation – Problemfri anslutning till din existerande infrastruktur

 • Skalar linjärt kapacitet och prestanda
 • Stödjer miljarder stora och små filer i samma namespace
 • Inbyggt stöd för hybrida lösningar i datacenter och publika moln
 • Kapa kostnader med stödet för standardswitchar. Inga krav på SAN eller Infiniband-komplexitet.
 • Multi-protokollstöd för Windows, Linux och Mac m.fl.
 • Installation och konfiguration till produktion på mindre än en dag

Qumulo Protect – Skyddar med automatik och stöder ert företags krav på DR, säkerhetskopiering och åtkomst utan krav på 3e-partsverktyg

Qumulo Secure – Skyddar mot externa hot, integrerar med interna IT-säkerhetslösningar och spårar filåtkomst kontinuerligt

 • Dataskydd med snapshots och schemalagd och kontinuerlig replikering
 • Erasure Coding ger maximalt och kostnadseffektivt dataskydd
 • AES 256-bitskryptering på disk
 • SMBv3 trafikkryptering från Windows eller Mac till Qumulo
 • Övervakning och loggning av all filaccess, skrivning, ändring ger full visibilitet

ADMINISTRERA

Qumulo Aware – realtidsanalys ger insyn i hela infrastrukturen och monitorerar prestanda, kapacitet och åtkomst

Qumulo Perform – Högpresterande, intelligent system för att möta rigorösa krav på arbetsflöden, både i det egna datacentret och publika moln

 • Monitorerar trafik och latens för alla filer och användare över hela lösningen – både i datacenter och publika moln
 • Få omedelbara insikter för en optimal process
 • Ger underlag till faktabaserade beslut om förändring för framtid tillväxt och prestanda
 • Snabbare respons med intelligent Predictive Cache
 • Kostnadseffektiv, konstant hög prestanda i en design där flashdisk är första lagret
 • Explosionsökad prestanda i molnet med en knapptryckning

BYGG

Qumulo Integrate – Bygg integrerade lösningar och processer med avancerade REST-API

Qumulo Shift – Kopiera data från Qumulo till S3 för ökad flexibilitet

Vill du ha en Demo av Qumulo, eller mer information?
Skriv till oss nedan.