E-postsäkerhet – det är enklare att lura människor än maskiner

E-post fortsätter att vara den dominerande attackvektorn mot företag och organisationer och nätfiske-kampanjer ökar i både intensitet och sofistikering. Men attackerna är inte jämnt fördelade, vissa personer får ta emot betydligt fler nätfiske-mejl än andra, och det har inte alltid att göra med att dessa personer arbetar i mer utsatta positioner inom sina organisationer.

 ”Den mänskliga faktorn” gör att attackerna blir allt mer människo- och identitetscentrerade i motsats till attacker mot infrastrukturen. 

Det är enklare att lura människor än maskiner

Du vet redan vilka dina VIPs är (Very Important People) men det är oftast inte dom som blir attackerade. Med hjälp av Proofpoint som är den globala ledaren att skydda den största attack ytan, e-post, så kan ni få visibilitet över era VAPs (Very Attacked People). När vi vet vilka dom är, hur dom blir attackerade så kan vi ta bättre strategiska beslut om hur vi ska hjälpa dessa Användare. Denna genomgång kommer att övergripande visa hur man får visibilitet och hur man kan skydda användarna runt deras största attack yta.

Varför måste företag och organisationer agera nu och anamma en “People-Centric” strategi?

1 – för att mitigera risk
Skydda den primära attackvektorn epost, är det bästa, snabbaste och billigaste sättet att minska risken för intrång
2 – för visibilitet
Att ha ökad och rätt visibilitet är mycket viktigt för att på ett specifikt samt effektivt sätt kunna rapportera risk (attack ytan) till styrelser, CEO, CIO, CISO och liknande. Det är också grundläggande för hur man bäst ska kunna applicera de rätta kontrollerna som är viktigast och ger bäst effekt
3 – för operativ impact
De operationella fördelarna av det här synsättet är speciellt uppskattat av verksamheter som är hårt ansträngda resursmässigt. En SOC kan spendera 40-60% av tiden kringincidenter som börjar med epost. Genom att förhindra dessa hot från att nå användarna I det första skedet (bättre effektivitet) så avlastas teamen samt användarna och kontroller nedströms, (t.ex. Endpoint Detection & Response)

Behöver du se över er e-postsäkerhet?