Lyckas med din datadrivna innovation!

Er framtida strategi kommer vare sig ni vill det eller ej att till stor del vara upphängd kring er data, eller rättare sagt – den information och det värde som ni kan utvinna ur den. Vad är det då som hindrar dig och din organisation från att utveckla och innovera nya datadrivna strategier? 

Gartner hävdar att “ContinuousNext” är receptet för organisationers fortsatta framgångar bortom digitaliseringen. Vad innebär då detta och vilka förmågor är hörnstenar i en “ContinuousNext” strategi enligt Gartner;

  • Sekretess
  • Augmented intelligens
  • Kontinuerlig modernisering
  • Digital produktförvaltning
  • Organisationskultur

Förmågorna handlar mycket om att bli mer och mer anpassningsbar till förändringar och att ledare behöver skapa förutsättningar, nya arbetssätt och nya metoder för att nå framgång. Övergången till det digitala är inte längre möjlig att blunda för utan den är snarare accelererande. Den kan också vara förlösande för både länder, företag och organisationer oavsett storlek. Dessa nya förmågor omdanar hur organisationer skapar, levererar och fångar värde. 

Tar vi data som ett exempel så är sällan ledare och investerare intresserad i själva datat, de är istället intresserade i vad som görs med datan, genom avancerade analyser och artificiell intelligence. De mest framgångsrika och kreativa organisationerna inom området nyttjar unik teknologi för att nå konkurrensfördelar. Det är detta som skiljer dem från konkurrenterna och det är här “ContinuousNext” kommer in i bilden.

Som den grundläggande kraften bakom detta ligger organisationers ständiga behov av att utvecklas och bli effektivare, samtidigt som man också önskar minska den affärsmässiga risken i nya innovationer eller gradvisa förbättringar. Dessutom strävar framgångsrika organisationer i allt större omfattning att utveckla förmågan att snabbt kunna anpassa både strategi, metod och inriktning.

För att dessa organisationers ska nå framgång i denna allt mer dator- och data-drivna värld behöver dessa fyra fundamentala egenskaper tillhandahållas av IT-systemens arkitektur; 

  • Enkel att använda -> Fokus på affärsnytta istället för teknik
  • Insyn -> Förståelse för vilken data som används av vilket system
  • Tillit -> Kan jag lita på systemet?
  • Data-mobilitet -> Kan jag flytta stora dataset enkelt till de bästa dataanalystjänsterna?

På Qumulo ser vi framförallt detta i större och större dataset hos våra kunder, vi pratar knappast längre om TeraByte, om det inte handlar om hundratals TeraByte. Istället är det PetaByte och ExaByte som är det nya normala. För att ge ytterligare perspektiv så motsvarar en PetaByte ca 31,7 Miljoner år om vi räknar sekunder istället för bytes, eller för att ta ett mer överskådligt exempel – den volym som krävs för att lagra ca 113 år av högupplöst film.

På dessa kraftigt växande dataset ser vi också ökade krav från affärsverksamheten till snabbare och snabbare resultat av analyser, simuleringar och datamodeller – Data arkiveras inte längre och lämnas kall, den nyttjas för kontinuerliga förbättringar av datamodeller i syfte att kontinuerligt förbättra kostnader, kvalité och resultat.

Här finns också ett stort kunskapsglapp som ni kan nyttja som en konkurrensfördel, låt oss få utveckla det;

Många organisationer anser att data, och då framför allt fildata saknar affärsvärde. Att det “bara” är data om din affärsverksamhet – När det i själva verket är den fildata som är er affärsverksamhet. 

I praktiken så är den fildata er viktigaste tillgång eftersom ni också använder den till att bygga ekonomiska modeller, marknadsanalyser och planera för produktion, logistik, kvalité och inte minst som för att planera och riskbedöma investeringar, för att bara nämna några saker.

Fildata utgör den absoluta majoriteten av all data – 80% om er organisation följer världsgenomsnittet. Fildata växer dessutom betydligt snabbare än din strukturerade data – 90% av all ny data är fildata.

Om vi kan enas om att framtiden i stort kommer att se ut på det i viset, så bör ni ställa er följande fråga:

  • Vilken datalagringsarkitektur kommer att kunna hjälpa er att realisera era strategier? Jag menar, vilken arkitektur kommer att kunna hjälpa er att skapa och driva innovationskraft samtidigt som ni skaffar er ett försprång jämfört med konkurrensen?