Huvudrubrik H1*

By Cuebid

ANALYS

Underrubrik H2

Beskrivning, underrubriker

Övervakning siem soc

Cuebids Analyser

Dagens IT-avdelningar tar ett stort ansvar för att organisationen de verkar i skall ha en så stabil, säker, flexibel och lättarbetad tillgång till sina IT-resurser som möjligt. Men det är inte problemfritt. De flesta IT-budgetarna räcker för ”att hålla lyset tänt” och kanske någon ytterligare investering men sedan räcker varken tid eller pengar till för att utveckla en robust och Cybersäker infrastruktur.

Ofta beror det på att IT-ansvariga saknar argument och databaserade underlag i styrelserummen för att möjiggöra nödvändiga investeringar. Det kan vi hjälpa till att ändra på.

Cuebid´s analyser leder till faktabaserade rapporter baserade på data från er organisation som tjänar som beslutsunderlag för IT-relaterade ledningsbeslut. Vi har analyser med lite olika inriktining, från nätverks-och klientanalys till genomlysning av mjukvaror och licenshantering.

Gemensamt för våra analyser är att de ger er Cuebid´s experters rekommendationer, baserade på branschens best practice med ett extra fokus på Cybersäkerhet.

BOKA ANALYS

Vi genomför en analys av er IT-miljö, och presenterar en rapport. En snabb start som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion kring tjänstefiering av er IT.